Missionærs bog udkommer i 3. oplag – samt på engelsk

Man kan roligt kalde det en succes, når Ingrid Markussens erindringsbog nu udkommer i 3. oplag – og desuden udkommer på engelsk.

Det tredje oplag af bogen har fået et nyt og mere spændende omslag. Her ses Ingrid Markussen under et træ i en landsby i Tanzania i færd med at undervise og forkynde det kristne budskab. Her er det den engelske udgave, som BDM har udgivet i samrbejde med den engelske brødremenighed.

Tidligere sognepræst og landssekretær Sten Nielsen skriver i forordet:

Det er en spændende rejse, Ingrid Markussen tager os med på i sin bog Safari – en rejse i Guds plan. Man kommer rigtig langt omkring både geografisk, åndeligt og menneskeligt.

Rejsen spænder over et helt liv. Og den rummer både barndommens tidlige oplevelse af kald til at tjene, og også mødet med sin kommende ægtefælle, Jørgen Markussen.

Men især de mange års tjeneste, hvor Ingrid Markussen åbent og ærligt fortæller om deres kampe, glæder og sorger under ofte meget udfordrende forhold.

Safari – en rejse i Guds plan er et vidnesbyrd om, at Gud kalder og står ved sit kald – også når det menneskeligt set er umuligt, urimeligt eller ubærligt.

Derfor er Safari – en rejse i Guds plan et meget stærkt dokument og vidnesbyrd!

Mit personlige kendskab til Ingrid Markussen går 13 år tilbage. Men langt tidligere var jeg blevet opmærksom på, at Brødremenighedens Danske Mission (BDM) havde et missionærpar udsendt, som var meget dedikerede i deres tjeneste for Gud.

Da jeg i 2005 blev Landssekretær i Brødremenighedens Danske Mission, BDM, fik jeg fornøjelsen af at være en del af forsyningstropperne for Ingrid og Jørgen Markussen under deres sidste udsendelse til Mwanza i Tanzania.


Artiklen fortsætter efter annoncen:På alle måder et spændende bekendtskab som både udfordrede og gav stor glæde i arbejdet!
Ingrid Markussen er udrustet med en helt særlig nidkærhed. Og dertil kommer en åndelig udrustning, der gør hende til en god sjælesørger med særlige nådegaver. En urokkelig tillid til Guds nærvær og handlen, kombineret med en karismatisk overbevisning om, at Gud hører bøn og griber konkret ind i menneskers liv og tilværelse, er drivkraften bag Ingrid Markussens levnedsløb i mission og tjeneste.

Derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at det var en god idé at opfordre Ingrid Markussen til at skrive nærværende bog, da hun og Jørgen Markussen var vendt hjem fra Tanzania for at blive i Danmark. Og selvom det krævede lidt overtalelse, glæder det mig overordentligt, at det lykkedes. Og ikke mindst glæder det mig, at bogen har høstet velfortjent anerkendelse i den danske udgave.

Det er mit håb og min bøn, at Safari – en rejse i Guds plan må finde udbredelse og blive til velsignelse i denne form også – og ikke mindst, at bogen må tjene til afklaring af kald og tjeneste for andre, der læser den.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bogen kan bestilles hos missionsselskabet BDMs hjemmeside bdm-dk.dk
Den er på 365 sider, men koster kun 100 kr. Overskuddet går til missionsarbejdet i Tanzania.