Elektroniske artikler om mission

Syv danske og norske organisationer med fokus på mission udgiver sammen det elektroniske tidsskrift eMissio, som netop nu indeholder en lang række nye artikler om mission.

eMissio – emissio.net udgiver populærvidenskabelige artikler og de­batindlæg inden for alle teologiske disci­pli­ner, dog med særlig fokus på det missiologiske fagom­råde. En række forskellige personer har skrevet 85 siders stof om de største udfordringer og behov i missionsarbejdet netop nu.

Blandt skribenterne er Hjalmar Bø, leder for Norsk Luthersk Misjonssambands internationale arbejde, Frank-Ole Thoresen, rektor på Fjellhaug Internationale Høgskole, Carsten Skovgaard-Holm, vicegeneralsekretær i Dansk Luthersk Mission og Kristian Mogensen, lektor på FIUC-DK.

Det elektroniske tidsskrift indeholder også artikler om andre teologiske emner samt anmeldelser.

Desuden er der opgaver skrevet af studerende på Fjellhaug Internationale Høgskole og Åbo Akademi. Tidsskriftet indeholder 267 siders læsestof, der er tilgængeligt for enhver, oplyser lektor i sydstematisk teologi på FIUC-DK og DBI, Carsten Elmelund Petersen.