Der er fortsat en åndelig tørke i Danmark

Af Stephanie Dyreholt
Pastor i Zions
Vækkelsescenter

En lang tør sommer er slut. Tørke ramte Danmark, men denne sommers tørke fortæller os om den åndelige tørke, vores land er i.

”Dersom jeg tillukker himlen, så regnen udebliver” (2. Krøn 7, 13), siger Herren til Soloman i forbindelse med indvielsen af det færdigbyggede tempel. Men det skriftsted taler til os i dag – at Gud har sørget for tørke ind over vores land, ved at lukke himlen. Hvorfor? Fordi vores land har vendt Gud ryggen. Det er ikke kun tørken, som fortæller om vores tilstand: korruption, vold, mord, krige imellem befolkningsgrupper og terror viser fraværet af Gud i vores samfund. Løsningen giver Gud os i næste vers: ”og mit folk, som mit navn er nævnt over, da ydmyger sig, beder og søger mit åsyn og vender sig fra deres onde vej, så vil jeg høre det i himlen og tilgive deres synd og læge deres land.” (2. Krøn 7, 14)

Gud fortæller os, at Han vil øse lægedom ind over Danmark, det betyder genoprettelse. Ikke kun til det, som det er nu, men til det, Gud ønsker for Danmark, hvis hans folk, de kristne, ydmyger sig, beder, søger Hans åsyn og vender om fra deres onde veje. Gud har løsningen – en total genoprettelse – Han vil høre vores bønner, men du og jeg, samt resten af Kristi legeme i Danmark må omvende os. Vi kan være med til at vende dette forfald, som er over Danmark, til oprejsning ved at adlyde Hans ord.

Ydmygelse

Jesus beskrev, hvordan vi skal være ydmyge – som en gæst til et bryllup, der vælger en plads langt fra brudeparret og ikke en plads tæt på. ”Den der ydmyger sig, skal ophøjes, og den der ophøjer sig selv, skal ydmyges”. Det er bedre at blive vist tættere på brudeparret end at blive vist længere væk. Vi skal forstå, at Gud er skaberen, og vi er skabt af Ham. At vi er blevet kaldet, fordi Han har kaldet os, at Han lader det regne over retfærdige som uretfærdige. At Han er pottemageren, og vi er leret. Han er retfærdig og hellig i al sin færd.

Satans fald skyldes hovmod – han satte sig over Gud. Lad os ikke begå samme fejl ved at tage noget, som ikke er vores, men vente på, at Gud giver det til os. Lad os ydmyge os under Guds stærke hånd.

At bede

Paulus skriver: ”…ligeledes kommer Ånden os til hjælp i vor magtesløshed; thi hvad vi rettelig bør bede om, forstår vi ikke, men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke” (Rom.8, 26).

Helligånden vil altid bede efter Guds hjerte, mens vi mennesker beder efter vores sind – det er sjældent den samme bøn. Jesus advarede os mod at bede som hedningene. Søg Guds rige, og alt andet bliver os givet i tilgift. Har vi bekymringer, bliver vores bønner fokuseret omkring dem, og det er et tegn på, at vi er vantro. Vi må stille os i tro på Guds løfter og lade os lede af Helligånden, når vi beder, så det bliver bønner efter Guds hjerte. Lad os ej blive vildledt til at tænke som verden, men lad os søge Guds rige.

Sommerens tørke fortæller os om den åndelige tilstand, vores land er i, skriver Stephanie Dyreholt og opfordrer os til at vende vores opmærksomhed mod Gud.
At søge Guds åsyn

Det handler om vores fokus – vores fokus viser os, om vi elsker Gud. Det handler om, at vi skal vende vores opmærksomhed mod Gud. Dommerbogen beskriver, hvordan de kristnes hjerter bliver lunkne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud sender dommere til at frelse Israel, efter at de er kommet i nød og er vendt om til Gud. Israel bliver frelst, gudsfrygt og taknemmelighed præger deres forhold til Gud.

Men langsomt aftager denne kærlighed til deres Gud, og de bliver lunkne i deres hjerter, indtil næste gang hvor de får brug for Gud. Søger du Gud af kærlighed eller for det, du kan få af Ham? Hvor meget tid bruger du sammen med Gud? Længes vi efter mere af Guds nærvær eller efter, hvad han kan give os? Gud længes efter os, Han ønsker at tage bolig hos os – tager vi imod denne invitation, vil vi og vores samfund blive påvirket af Hans nærvær. Jeg tror på, at når vi siger ja til den invitation, får vi vækkelse i Danmark. Jesus siger, vi skal vende tilbage til vores første kærlighed. Lad os gå til Gud i vores elendighed og erkende, at vi ikke kan elske Ham, men bevare troen på at kærligheden, som er blevet indgydt i vores hjerter ved Helligånden, vil vokse, som vi lærer vores Gud at kende. Det er i vores desperation efter Ham, at Han trækker os tættere på sig, og vi lærer Hans sande væsen at kende.

Så lad os stræbe efter Guds nærvær – lad os ej være tilfredse med menneskeskabte Gudstjenester – men søge efter Hans nærvær. Lad os være desperate efter Guds nærvær – så vi ikke kan andet end at søge det. Lad os stræbe efter at se Hans herlighed her i Danmark.


Artiklen fortsætter efter annoncen:At omvende os fra vores onde vej

Vi skal omvende os fra verden – vi er Guds børn, og vi må tro på Guds ord, som et lille barn tror på sin far. Vores tanker skal lydigt tages til fange hos Kristus. Vi skal være lig Jesus – dette er vores mål. Betyder det, at vi skal gøre gode gerninger? Nej, ikke hvis de er ledt af kødet, for det er døde gerninger. Kødet gavner intet, det er Ånden, som gør levende (Joh.6, 63).

Vi skal lade os lede af Helligånden – det vil medføre en forvandling, men også et offer. Kød og ånd kæmper mod hinanden, kødet må dræbes ved Helligåndens hjælp.

Alt som binder os til verden, må vi omvende os fra. Det er ikke noget, vi kan gøre i os selv – vi er afhængige af Helligåndens virke i os. Guds veje er ikke som vores, derfor må vi ligeledes aflægge os vores veje. Alt er vi blevet givet ved Helligånden, intet krav Gud giver, kan du selv opfylde, men Helligånden kan i dig – hvis du vil lade dig forvandle.

Lad os som Guds børn ydmyge os under Hans stærke hånd, bede efter Guds hjerte, søge Hans åsyn og omvende os ved Helligåndens hjælp. Lad os stræbe efter Guds nærvær i vores land og i vores byer.


Artiklen fortsætter efter annoncen: