LEGO-fly giver evangeliet vinger

Inspireret af Udfordringens artikel om LEGO fortæller en tidligere pilot om Kirk-familiens store støtte til MAF-DK.

Pensioneret luftkaptajn Kristen N. Kristensen fortæller, at han under Den kolde Krig fra luften så den mark, som senere blev til Billund Lufthavn. Han var med til at starte MAF Danmark i 1989.

Af Kristen Nørgaard Kristensen, Fotos: Arne Puggaard

LEGO-koncernen har været gavmild og ydet store bidrag til nutidens mission.

I mine unge dage under den ”kolde krig” i 50’erne var jeg jagerpilot i Flyvevåbnet og tjenestegørende i FR/PR Flight på flyvestation Karup og fløj fra 1957 Flyvevåbnets nyeste flytype, RF-84F Thunderflash.

Flyvevåbnets eskadriller fik tilsendt ”notams” fra Statens Luftfartsvæsen med diverse informationer vedr. det danske luftrum. Jeg mindes, at jeg havde set en information om, at en fabrikant Kirk Christiansen i en lille landsby, der hed Billund, nede i det midtjyske, havde fået tilladelse til at flyve fra en græsmark nord for landsbyen, men tænkte ikke videre over dette.

GA8 Airvan flyet er kendt som ”LEGO-flyet”. Her er det landet i Ambunti (PNG). P2 er registreringsbogstaverne for PNG, mens MKK står for MAF KIRK KAPITAL.
Et lille privatfly på marken

En dag i 1957, hvor jeg kom fræsende lige nord for Billund, så jeg tilfældigvis et lille privatfly stå parkeret ved nogle grantræer i et typisk læhegn, som de jyske marker dengang næsten alle var omgivet af. Jeg kom i tanke om den notam, jeg havde læst, og tænkte, at det måtte være det fly og den mark, tilhørende ham fabrikanten, der var omtalt i ovennævnte notam.

Det forlød, at Kirk Christiansen overfor det daværende sogneråd havde foreslået, at der blev bygget en flyveplads i Billund. Men sognerådet, der hovedsageligt bestod af landmænd, så ikke noget behov for en flyveplads i Billund.

Det forlød, at Kirk Christiansen så tog ”skeen i egen hånd” og selv tog initiativ til oprettelsen af en flyveplads, der efterhånden udviklede sig til Billund lufthavn.

Lufthavnen og MAF

Hin sommerdag i 1957, hvor jeg kom farende hen over det lille fly bag grantræerne, havde jeg ikke fantasi til at forestille mig, at jeg flere år senere skulle komme til at flyve både skoleflyvning og senere SAS-ruteflyvning på den nyoprettede Billund Lufthavn, ej heller at kapitalfondet Kirk Kapital skulle komme til at donere midler til mit otiums glæde: MAF (Mission Aviation Fellowship).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Historien er følgende: Da jeg havde været professionel pilot i 34 år, hørte jeg for første gang om den flyvende missionsorganisation Mission Aviation Fellowship, (MAF), der efter slutningen på 2. verdenskrig var blevet dannet af tidligere kristne RAF-piloter.

Den tanke slog mig, at når jeg som professionel pilot og personligt troende kristen ikke havde hørt om denne vigtige missionsorganisation, så var der sikkert ikke ret mange kristne i Danmark, der havde hørt om MAF.

Dette førte til stiftelsen af MAF-DK i 1989. Siden den spæde start af MAF-DK er der gradvist sket en rigtig flot udvikling.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I MAF-flyet er der et LEGO modelfly, som børnene i PNG får lov til at lege med.
Kirk støttede MAF

I 2010 var MAF-DKs kasserer pædagog i en børnehave i Vejle. En direktør fra fonden Kirk Kapital havde to børn i den pågældende børnehave. MAF-DKs kasserer vidste, at Kirk Kapital havde noget med fly at gøre og fortalte direktøren om MAF-International.

Direktøren blev interesseret og bad om nærmere oplysninger. Kirk Kapital fik tilsendt en projektbeskrivelse over anlæggelse af en landingsplads på Madagascar, som ville koste kr. 100.000.

Direktionen så straks, at projektbeskrivelsen var professionelt udformet og donerede i september 2010 kr. 100.000 til projektet – med tilføjelsen, om de ikke også måtte give et fly til MAF.

Et LEGO-fly til PNG

Igen fik Kirk Kapital tilsendt en projektbeskrivelse af et fly, en GA8 Airvan, som MAF-I ønskede indsat på Papua New Guinea. Det er et 8-personers specialbygget nødhjælpsfly, der er udstyret med en 320 Hk turbo-prop motor.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Flyet er meget fleksibelt og kan hurtigt omdannes til ambulancefly med plads til 2 bårer eller til transport af ca. 800 kg gods.

Senere på året 2010 kom så den glædelige meddelelse, at Kirk Kapital havde doneret 4 millioner kr. til indkøb af en GA8 Airvan. Dette fly opererer nu på Papua New Guinea under kælenavnet ”LEGO-flyet”.

Kirks pressemeddelelse

Kirk Kapital udsendte i forbindelse med donationen følgende pressemeddelelse:

”Kirk Aviation er stærkt involveret i flydrift, og med MAF fandt vi en fantastisk nødhjælpsorganisation, der med sine fly yder enestående hjælp til fattige mennesker i de mest isolerede områder i mange ulande.

– Det var derfor et oplagt sammenfald af fælles interesser, da vi samtidig har et ønske om at yde støtte til humanitære formål, siger Casper Kirk Johansen, Kirk Kapital.”

Tak

Artiklen i Udfordringen af 16. september 2018 om grundlæggeren af LEGO, Ole Kirk Christiansens faste tro på og tillid til Gud og slægtens deraf følgende videre positive forståelse for nødvendigheden af udbredelsen af evangeliet bl.a. med MAFs fly, giver anledning til at udtrykke taknemmelighed over en af fortidens store personligheders stærke tro.