Nyansat i Soldatermissionen

Kristine Bjerno fra Tommerup, der er uddannet cand. mag. i historie og har en videreuddannelse indenfor kommunikation og sociale medier, begyndte som kommunikationsmedarbejder i KFUMs Soldatermission den 9. oktober.

Kristine kommer fra en familie med kirkelig tilknytning, der tæller såvel præster som menighedsrådsmedlemmer og organister.

Ud over ansættelsen hos Soldatermissionen arbejder Kristine med kommunikation for Danske Hærhistoriske Museer og Telegrafregimentets Historiske Samling på Ryes Kaserne.

Kristine Bjerno er også med i bestyrelsen for Fyns Militærhistoriske Museum.

Deltidsjobbet i KFUMs Soldatermission vil indeholde arbejde med både elektroniske medier, medlemsbladet Soldatervennen samt forskellige kampagne- og øvrige PR-materialer.