Retten til Liv har 25 års jubilæum

”I dag har Retten til Liv i 25 år kæmpet for et bedre og retfærdigere samfund; et samfund, der ser det enkelte menneske – også det skrøbelige og forsvarsløse ufødte menneske – og beskytter det. Det vil vi blive ved med!” skrev Retten til Liv på sin hjemmeside den 1. oktober.

Retten til Liv hylder livet, ligesom nylig afdøde Kim Larsen, der sang om, at ”det er godt, at vi blev født, før aborten den blev fri”. For også de svageste skal kunne være her. Det har Retten til Liv på forskellige måder kæmpet for siden den 1. oktober 1973, hvor Danmark fik fri abort til og med 12. svangerskabsuge.

Siden denne dag har langt over 800.000 ufødte drenge og piger mistet livet ved en abort i Danmark. På 20 årsdagen, den 1. oktober 1993, startede en gruppe mennesker omkring sognepræst Orla Villekjær foreningen: ’Center for Retten til Liv – Jeg vil leve’, som senere kom til at hedde ’Retten til Liv’.

Foreningen har siden da både kæmpet for de ufødtes ret og for at hjælpe udsatte gravide. Arbejdet foregår i det daglige gennem telefon- og internetrådgivning. Ind imellem bliver der arrangeret større aktioner, som fx Abortmindelunden i Vedersø i 1999, korsmarken ved Hedensted i 2013, marcher mm.
Samtidig prøver Retten til Liv også at hjælpe de kvinder, som har det svært efter et abortindgreb.

Foreningen har således udgivet magasinet ”Jeg fortryder det hver eneste dag”, hvor en række kvinder fortæller om senfølger efter en abort. Samtidig rummer bogen sjælesorg i form af artikler skrevet af læger, psykologer og andre fagfolk.