Pastor Kvist talte om nåden

Morten Kvist er præst i Herning og Gjellerup Valgmenigheder.

– Det var en fremragende prædiken om nåden, lød Lars Lykkes vurdering efter Folketingets åbningsgudstjeneste med valgmenighedspræst Morten Kvist som prædikant.

Der var næsten 500 deltagere i slotskirken, selv om nogle folketingsmedlemmer deltog i den alternative markering af det nye folketingsår. To politikere fra Alternativet mødte dog op til gudstjenesten med regnbuesymboler for at demonstrere deres holdning til homoseksuelles rettigheder.
Morten Kvist prædikede ud fra lignelsen om den fortabte søn.

Lignelsen skal lære os, at tilværelsen er fyldt med nåde. Kærligheden styrer de handlinger, som faderen i lignelsen udfører. Den bliver sat over loven – ikke på det samfundsmæssige men på det personlige plan, understregede valgmenighedspræsten.

Organist Morten Bech indledte gudstjenesten med tonerne fra Kim Larsens ’Om lidt bliver her stille’. Under gudstjenesten sang man Grundtvigs salmer ’Nu falmer skoven’, Alt ,hvad som fuglevinger fik’, ’Lovet være du, Jesus Krist’ og ’Min Jesus, lad mit hjerte få’. DRs Juniorkor og Holmens Kantori sang H.C. Andersens ’I Danmark er jeg født’.