KD: Tag 10.000 kristne flygtninge til Danmark

Kristne flygtninge er den største forfulgte minoritet på verdensplan. Selv i Mellemøstens flygtningelejre kan de ikke vide sig i sikkerhed. Derfor skal Danmark tage imod 10.000 kristne kvoteflygtninge over en 5 års periode. 

Det mener KristenDemokraternes landsformand, Stig Grenov, som fortsætter:
”Denne gruppe mennesker har for flertallets vedkommende ikke mulighed for at vende tilbage til deres hjemland. De er forfulgt af sunni- og shiamuslimske krigsherrer samt ISIS. Gennem en kontrolleret indslusning i Danmark er det muligt at redde disse mennesker og samtidig sikre en langt bedre tilrettelagt inklusion i samfundet, hvis vi står klar med bolig, undervisning og job.

KD grupperer ikke menneskers værdi efter religion, men fastholder, at kristne som en forfulgt minoritet skal finde beskyttelse i et kristent land som Danmark.”