Kirkeligt katastrofeberedskab hjælper ofre for togulykken

Håndbogen for beredskabspræster ligger på internettet. Den er redigeret af provst Ulla Thorbjørn Hansen.

Fyns Politi oprettede efter togulykken på Storebælt et evakueringscenter, hvor passagerne kunne modtage krisehjælp. Ifølge Fyns Stift er også Folkekirkens katastrofeberedskab i Region Syddanmark involveret.

Det skriver Kristeligt Dagblad i en artikel fra den 3. januar. Her udtaler provst Ulla Thorbjørn Hansen sig om beredskabspræsternes rolle som sjælesørgere i en katastrofesituation.

Beredskabspræsterne kom blandt andet på banen i forbindelse med kæntringsulykken på Præstø Fjord i 2011, som kostede en efterskolelærer livet, mens 7 af 13 elever fik hjertestop og blev lagt i kunstig koma.

Folkekirkens beredskabspræster har gennemgået en særlig efteruddannelse i at yde sjælesorg under større katastrofer. Ud over samtaler med de berørte kan beredskabspræsterne blandt andet formidle kontakt til sognepræster eller ledere i andre trossamfund. De kan også samarbejde med en sognemenighed om at holde kirken åben for mennesker i forbindelse med en katastrofe.

Ulla Thorbjørn Hansen henviser til en håndbog for beredskabspræster, som er frit tilgængelig på internettet.