Bibelselskab sælger en million bibler om året

Etiopiens kirke vokser stærkt. Landet har også et af Afrikas mest effektive bibelselskaber.

– Vort mål er, at mindst én del af Bibelen skal være oversat til alle de 81 sprog inden 2025, siger generalsekretær i det etiopiske bibelselskab, Yilma Getahun. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

I løbet af de sidste 15 år er antallet af bibler, som distribueres af det etiopiske bibelselskab, mere end tidoblet. Der sælges nu næsten en million bibler i Etiopien hvert år.

– De driver et meget effektivt arbejde. Sammenlignet med andre lande har de et stort, aktivt og meget godt bibelselskab. I Afrika er der ingen, som overgår dem, fastslår Hans Johan Sagrusten fra Det Norske Bibelselskap.

Væksten skyldes blandt andet, at bibelselskabet nu i 15 år har haft Yilma Getahun som generalsekretær. Han besøgte Det Norske Bibelselskap i forrige uge til markeringen af ”Bibeldagen 2019”, og der blev indsamlet en gave, som dækker trykningen af 17.000 etiopiske bibler.

Enorm vækst

For 15 år siden havde bibelselskabet et mindre kontor i hovedstaden Addis Abeba. De sidste 12-13 år har man fået 20 kontorer på landsplan med en bibelboghandel tilknyttet hvert kontor. De fungerer som regionale baser for bibeldistributionen.

63 procent af Etiopiens 105 millioner indbyggere anses som kristne. I de regionale bibelkontorer kan folk købe bibler og studiematerialer som læseplaner og bibelordbøger.

– De fleste kunder kommer for at købe bibler, men nogle gange opsøger vi menigheder for at informere om, hvad vi tilbyder. Vi har to-tre ansatte pr. kontor som etablerer kontakt med menighedsledere og lokalt kirkeliv, siger Getahun til KPK.

Under hans ledelse er medarbejderstaben øget fra 20 til næsten 120. Bibelsalget finansierer store dele af driften, men der kommer også penge fra givere og fra bibelselskabets omkring 50.000 individuelle medlemmer og deres årlige kontingent. Kollektindtægter og store bidrag fra andre landes bibelselskaber støtter især oversættelsesprojekter.

Over 80 % af befolkningen lever af landbrug, og mange er så fattige, at de ikke har råd til at købe deres egen bibel.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– I byerne er der let adgang til bibler, og folk har råd til at købe dem. På landet er det værre.

Mange har svært ved at få mad hver dag, så vi giver bibler til mange. Vi uddeler også bibler i fængsler og flygtningelejre, fortæller Getahun.

Offensive oversættere

Etiopien har 81 forskellige sprog, hvoraf 10 har en hel bibel. Desuden er dele af Bibelen oversat til yderligere 17 sprog. Bibelselskabet er pt. engageret i 22 oversættelsesprojekter. Når disse 22 er færdige, vil der stadig være 32 sprog uden nogen dele af Bibelen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vort mål er at mindst én del af Bibelen skal være oversat til alle de 81 sprog inden 2025, siger Yilma Getahun.

I 2019 færdiggøres fem af de 22 projekter, som nu er i gang.

HIV- og AIDS-arbejde

Bibelselskabet er også engageret i at hjælpe udsatte grupper som dem, der lider af HIV eller AIDS. Næsten en million etiopiere lever med smitten og dermed et stærkt stigma.

– Kristne menigheder har ofte stemplet dem som syndere, siger Yilma Getahun og tilføjer, at bibelselskabet holder helsekurser for mange HIV- og AIDS-ofre. Samtidig driver de holdningsarbejde i kirker og menigheder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Der er mange misforståelser knyttet til HIV og AIDS. Mange tror, at AIDS kun overføres gennem et udsvævende seksualliv.

Vort bidrag er blandt andet at opfordre til at behandle HIV- og AIDS-syge som den barmhjertige samaritan gjorde med den livløse mand i vejkanten. Vi må gi’ syge håb gennem omsorg og positiv opmærksomhed i stedet for udstødelse og diskriminering, siger Getahun.

Han takkede for samarbejdet med norske donorer, som blandt andet har støttet bibeloversættelsesarbejdet med penge og medarbejdere.

Samler kirkerne

Generalsekretæren mener, at bibelselskabet har spillet en vigtig rolle i at bygge bro mellem de mange forskellige kirkesamfund i Etiopien.Enheden afspejles også i selskabets bestyrelse, hvor otte medlemmer kommer fra den ortodokse kirke, otte fra den katolske kirke og otte fra forskellige evangeliske trossamfund.

– Vi bruger denne mulighed til ikke bare at sprede bibler, men også skabe fred og forsoning og enhed i stedet for splid, siger Getahun, som ønsker, at Bibelens værdier skal præge samfundet.

– Vi må bringe Bibelen frem på torvet. Når Bibelen får en rigtig plads i et land, omformer det hele samfundet og dets moral og gir alle et bedre liv, fastslår Yilma Getahun.

Bibeloversættelses-arbejde i Etiopien
Flere organisationer arbejder med bibeloversættelse i Etiopien.

Det gælder SIL/ Wycliffe Bibeloversættere og Word for the World, som dels træner lokale oversættere og dels har internationale missionærer engageret i oversættelse og konsulentarbejde.

Det Etiopiske Bibelselskab har dog monopol på at udgive disse organisationers nyoversatte bibler.