Dansk Balkan Mission udgiver to nye hæfter på farsi

Dansk Balkan Mission udgav den 10. april to nye, gratis hæfter på farsi. I dansk oversættelse hedder hæfterne ”Jesus fandt mig” og ”Jesus svigter aldrig”.

Adskillige farsi-talende dukker jævnligt op i danske kirker. Mange af dem har modtaget dåbsundervisning og er blevet døbt.

Hæftet ”Jesus fandt mig” er oprindelig udgivet af ”Stiftelsen på Bibelens Grund” i Norge – som også har dækket omkostningerne til trykning af hæftet. Det indeholder et interview, en lille artikel om anfægtelse og nød over synd, et uddrag af bogen ”Livets brød” af Øivind Andersen og et afsnit om at finde Guds vilje med ens liv. Her fortælles på en enkel og god måde hvem Jesus er, hvad Bibelen er, om tro og tvivl og om målet i Himlen. Hæftet er samlet på 40 sider i A5-format. Dette hæfte har DBM også udgivet på rumænsk og georgisk, mens det i Norge er udgivet på norsk og engelsk.

Hæftet ”Jesus kommer ikke til kort” forkynder Jesu renhed og retfærdighed, så det bliver klart, at nåden i Kristus Jesus aldrig slipper op. Dette hæfte er udgivet i samarbejde med Lutheran Heritage Foundation og trykningen betalt derfra. Hæftet er lidt mindre end A6 i format med i alt 16 sider.

Disse to hæfter og andet materiale på farsi kan bestilles fra Dansk Balkan Mission. DBM har fx også 3 forskellige minibøger med bibelvers på farsi samt 2 versioner af Luthers lille Katekismus på farsi. I øvrigt har DBM en lang række bøger på østeuropæiske sprog – velegnede til gaver til nogle af de kristne, der i disse år søger til Danmark for at finde arbejde.

Hæfterne og de andre bøger hos DBM er gratis, da de trykkes og betales gennem indsamlede gaver. Derfor kan bøger frit bestilles til uddeling, hvor modtager kun betaler porto. DBM modtager dog gerne gaver til bogprojekter og fremtidige oplag. Man kan læse mere om DBMs arbejde på hjemmesiden www.balkanmission.dk, oplyser projektkoordinator Knud W. Skov.