Det nuværendefolkestyre har tabt

Willy Risbjerg
Akacieparken 52
7430 Ikast

Hvad er det for et samfund, vi lever i? Den rige elite har vundet, men tabt ungdommen undervejs. Svinghjulet er i fuld gang og tromler de svage ned. Samfundet har mistet sin sjæl og satser på Gudløshed. Næstekærlighed er blevet til egoisme.

¼ del af Danmarks unge har angst, depressioner, skærer i sig selv og ser ingen fremtid i det materialistiske samfund. Hvorfor skal det fortsætte således??

Hør vores formand Isabella Arendt som færdes blandt disse unge mennesker. Hun kender deres frustrationer og melder klart ud med det gode liv i vort samfund, et liv der bygger på de kristne livsværdier, et liv hvor mennesket er foran materialismen, et liv der bygger på tillid og fællesskab i stedet for angst og ensomhed. Det er vigtigt, at de unge får livsmodet tilbage, får en tro på fremtiden og finder en dybere mening med deres tilværelse.

Læs mere om Kristendemokraternes opskrift om ”Det gode Liv” på vores hjemmeside www.kd.dk.