Kirkelig revisor stiller op for Venstre

Tom Eriksen, Esbjerg, har fået Carl Holsts gamle kreds. Tom er bl.a. aktiv i Kvaglund Kirke og på SommerOase hver sommer.

Tom Eriksen

Hvad brænder du mest for Tom Eriksen?

– Øverst på mine plakater står der Erhvervs-, forenings- og kirkeliv, fordi det er min verden.
Det er et velindtjenende, effektivt erhvervsliv med stor eksport, der i væsentligt omfang finansierer vores velfærdssamfund.

Jeg har så, nok på grund af mit arbejde, særligt fokus på at vilkårene for erhvervsliv og foreningsliv mærkbart forenkles og forbedres. Hvis et ord fylder en centimeter, så fylder Danmarks love med bekendtgørelser 227 kilometer. Og ukendskab til loven fritager som bekendt ikke for ansvar. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.

– Hvor længe har du været aktiv i politik og i Venstre?

– Jeg har været medlem af Venstre i ca. 10 år og siddet i den lokale vælgerforeningsbestyrelse i Esbjerg Vest i 6 år. Jeg har ikke før stillet op til byråd eller folketing.

– Hvad fik dig til at stille op?

– Carl Holst var folketingskandidat for Venstre i Esbjerg Omegnskreds. Han trak sit mandat i august 2018, lige da min kone og jeg skulle køre 3 uger til Italien med campingvogn. Det gav mig tid til at reflektere over, at jeg ofte har sagt, at hvis jeg skulle prøve noget andet end at være partner i Revisions og rådgivningsvirksomheden Deloitte, så skulle det være at komme i Folketinget.

Da jeg vidste at valget skulle finde sted senest 17. juni 2019, så synes jeg det var en overskuelig periode at få job og kandidatur til at fungere sammen. Så – jeg fik gennemdrøftet det med konen, Deloitte og Venstres organisation, og ultimo oktober var jeg FOLKETINGSKANDIDAT.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Er du aktiv i kirkeligt arbejde?

– Min kone og jeg er aktive i Kvaglund Kirke, som ligger i Esbjerg. Jeg er valgt af folkekirkerne i Ribe Stift til styregruppen for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift, se eventuelt om dette arbejde på Kvaglund Kirkes hjemmeside.

Jeg har rådgivet mange missionærer omkring skattepligtsforhold ved udrejse, under udrejsen og ved indrejse i Danmark.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg har siddet i bestyrelsen for Markusskolen i Esbjerg i 19 år og i bestyrelsen for Sydvestjyllands Efterskole i 9 år.

Jeg har været involveret i Hospicebevægelsen siden begrebet Hospice ikke var kendt af ret mange til i dag, hvor der er hospicer i alle dele af landet. Jeg har siddet i menighedsråd. Jeg var også i bestyrelsen i Esbjerg afdelingen af den Kristelige Fagbevægelse i 80’erne, da vi byggede organisationen op. Jeg har undervist på kirkens Alpha kurser i emnet ”Hvad med kirken?”

– Hvilke kristne holdninger vil du især kæmpe for?

– Jeg kommer i en kirke, hvor vi blandt meget andet internationalt arbejde har flygtninge fra et flygtningecenter i praktik. Jeg vil derfor kæmpe for værdighed i debatten om flygtninge og at dem der er her i landet behandles ordentligt. Det er Folketinget, der fastlægger udlændingepolitikken for hvor mange, hvor fra og hvor længe – men det er almindelig næstekærlighed at omgås dem, vi møder rundt i vores land. Jeg er i overvejende grad enig i udlændinge-politikken men ikke i retorikken. Flygtningespørgsmålet kan ikke løses af Danmark alene – her skal både EU og FN ind. Danmark kan ikke løse verdens flygtningeproblem, men vi kan løse noget.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Hvordan er dine familieforhold og hvad bruger du fritiden på?

– Jeg er 59 år gammel og har været gift med Edel i 38 år. Vi har 3 børn, som vi har adopteret fra Columbia. Vi har to svigerbørn og et barnebarn. Alle bor i Århus.

Jeg er statsautoriseret revisor og er partner i Deloitte i Esbjerg. Her har jeg haft mit daglige arbejde siden 1985 med særlig fokus på skat.

Fritiden – udover det politiske foreningsarbejde og Kvaglund Kirke, så går jeg til madlavning for madglade mænd i Sønderris, hvor vi bor. Det er en forstad til Esbjerg.

Vi er også nogen par i kirken der i en del år har haft en filmklub, hvor vi har set en masse forskellige film, som vi har debatteret.

Vi nyder hvert år at være på Sommeroase, som vi ikke har svigtet siden den første gang, det var placeret i Odder – og for øvrigt heller ikke har planer om at svigte i de kommende år.