Nyt navn: Demokraterne!

Knud Held-Hansen
Juelsparken 2, 2.tv
9210 Aalborg

Hvorfor skifte navn? -spørger Jens Peter Lauge Giversen om 16. Juni. Fordi Kristendemokraterne mener: ”Adoption kan være et muligt alternativ til abort, hvis den gravide ikke kan forlige sig med at skulle afbryde svangerskabet…”

Formuleringen er højst uheldig og ukristelig. Fri abort er nu engang fosterdrab og i strid med det 5. bud: ”Du må ikke slå ihjel!” Partiet får ikke min stemme, så længe det ikke siger NEJ TIL FRI ABORT.

Og noget helt andet: Hvis partiet ellers engang fra Folketingets talerstol kunne sige: ”Danmark kan ikke kalde sig et kristent land, så længe vi slår ufødte børn ihjel!”

Det ville Gud lægge øre til og handle derpå, tror jeg.