BDM ansætter ny missionær

Brødremenighedens Danske Mission har pr. 15.9. 2019 ansat den 30-årige Rasmus Kjær Jensen som missionær.

Rasmus er uddannet landbrugsmaskinmekaniker og diakon fra Diakonhøjskolen i Aarhus. Han er bosat i Hedensted og arbejder på Kristelig Handicapforenings hjem Skærvebo i Løsning.

Fra efteråret 2019 skal Rasmus deltage i et 10-ugers introduktionskursus på All Nations Christian College i London. Herefter forventer BDM i begyndelsen af 2020 at kunne udsende ham til Tanzania, hvor han efter endt sprogskoleophold vil blive placeret i Kigoma.

Der vil blive afholdt udsendelsesgudstjeneste i Grindsted kirke søndag den 22. december.

I Kigoma vil Rasmus bl.a. være med til at understøtte den mobile bibelskole, deltage i børne- og ungdomsarbejdet og derudover støtte kirkens ledelse. Senere kan der blive tale om opgaver i Brødrekirken i Burundi og DR Congo.