Bliv fri til at tjene

”Det er at følge ham, der er sand Gud og sandt menneske. Det er i vores egne liv at blive mere hjemmevant i overlapningen mellem himmel og jord, guddommeligt og menneskeligt, styrke og svaghed, åndeligt og kropsligt, lidelse og herlighed, død og liv.” s. 269

Magnus Malm har i henved 30 år fungeret som retræteleder i hele Skandinavien og med i tusindvis af kristne ledere. Når han således i nærværende bog samler op på erfaringer fra de mange år med vejledning, sjælesorg, samtaler, undervisning osv., er der vægt bag ordene.

På klassisk vis tager han afsæt i knudepunkter fra evangelierne, som lægger en grundvold af principper, når det kommer til kristen livsførelse og lederskab. Jesus er naturligvis det første og største forbillede. Jesu missionserklæring med udlægningen af teksten fra Esajas: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. (Luk. 4,18-19) rammer vurderingsparametrene klart ind. Vi er sat i en relation til Gud, med en opgave og en gave fra ham til mennesker.

Opgør med trangen til at præstere

Det er samtidig et klart opgør med trangen til at præstere, til at måle lederskabet på succesparametre, til at bygge på skrøbelig anerkendelse og bekræftelse fra menneskers side og i stedet en opfordring til at søge dybere ind i fælleskabet med den levende Gud. I hvilen, der følger i kølvandet af erkendelsen, at Gud giver frugten, og selv om den tilsyneladende udebliver, er mit ansvar at følge Jesus og ikke klamre mig til det, jeg selv kan kontrollere og producere af resultater.

I denne sammenhæng er der mange meningsfulde referencer til munkeordner, ørkenfædre og andet af Guds folk, som tilsyneladende er mislykkede i menneskelig forstand, men hvor man må beundre eftersmagen af den frugt, Gud lod dem bære, når vi kaster det lange lys på det.

Hverdagsnær erfaring af den levende Gud

Malm råber på liv og teologi, som har kroppen med. Den akademisering og intellektualisering af kristendommen, som pågår i den vestlige del af verden i disse år, dræner livet ud af troen.

Bønnen og arbejdet, som er kerneelementer i munkevæsnet, erstattes af teologiske svar på spørgsmål ingen stiller. Og Malms historiske analyse viser klart, at ved enhver fornyelse af kristenheden, har der været en tilbagevenden til et liv, hvor teologien er integreret i en praktisk, simpel og hverdagsnær erfaring af den levende Gud i det levede liv.

Erfaringen af Gud sætter fri

Kodeordet er erfaring. Vi kan lære de rigtige dogmatiske sandheder, teoretisk beskrive betydningen af korset, eller vi kan søge stemningsfulde og følelsesladede oplevelser, men det er først, når vi erfarer på egen krop og i eget liv, at: ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os” John. 1.14, at vi bliver frie til at tjene.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er derfor, at retræterne er så stærke. Fordi det tvinger deltagerne til at stoppe op, lytte og lade Gud bruge erfaringer til at åbenbare sin kærlighed til trætte og udmattede mennesker, som føler, de kæmper med al magt for kaldet. Brendan Comerforth, en irsk jesuit, fortæller om en kristen leder, som han vejledte til at finde sporene af Guds kærlighed og nærvær i sit liv. Det synes umuligt for lederen, som forbitret kommer tilbage dag efter dag, indtil en dag, hvor han kommer tilbage med tårer i øjnene, fordi han har fået øje på Gud i de mørkeste perioder af livet.

Pointen bliver, at den eneste basis for et godt kristent liv er denne erfaring af Guds kærlighed.

Alt andet efterlader en bitter eftersmag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg vil afslutningsvis citere, hvad Malm skriver indledningsvis: ”Det største behov i et kristent fælleskab, er mennesker, der ved, at de er elsket af Gud” s.13

Magnus Malm: Fri til at tjene
288 sider. 299,95 kr. Boedal