Hvorfor tier de?

Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
Næstved

Som kristen kan jeg ikke glæde mig over Copenhagen Pride eller andre ”prides”, sådan som både regering, erhvervsliv og kirken gør.

Det sidste er det værste, da kirken jo formelt bekender sig til Bibelen, som klart talepr imod homosex, hvad både tilhængere og modstandere trods alt er enige om.

Men mit ”kald” er ikke ensidigt at prædike mod homosex, men i den tid, jeg har igen, at prædike Kristi evangelium for de fortabte til lands, til vands og i luften. Kirkens blåstempling af homovielser er slemt nok, men at den ublu bilder folk ind, at de er ”genfødt” og ”indlemmet” i Guds rige qua døbefonten er til endnu mere skade for mine gode landsmænd.

Jo, der er nok rundt omkring kirke- og frikirkefolk, der er enige med mig, men de kryber i flyverskjul som påfaldende tavse. Men tavse bibeltro kristne er reelt ikke bedre end hele ”pride”-kulturen. Eller som Jesus sagde til forsvar for en discipelskare, som offentligt ikke kunne tie stille: ”Hvis disse tier, skal stene råbe!” (Luk. 19:40).