Profetiens og profeters betydning for menigheden

Profeti og profetisk tjeneste har stor bevågenhed i vores tid.

Det er ikke spor underligt, at det profetiske har de kristnes interesse, for det profetiske er en naturlig del af kristen liv og tro.

Guds ord

Guds ord Bibelen, er profetisk. Det betyder: At det er sandt, At teksten er drevet frem og skrevet ved Den Hellige Ånds inspiration, og at ordet har skabende kraft i sig til at virke det, som Gud har tænkt.

I de seneste år er det blevet brugt at titulere forkyndere som profet. Men hvad er egentlig en profet? Det er vigtigt, at vi ved, hvad vi kan forvente af en profet, og hvad forskellen er mellem en profetisk tjeneste og profetisk gave.

Profetens opgave

Profetens opgave består i at retlede, korrigere og forudsige, hvad der vil ske.
En profet er et menneske, som får til opgave, ved Den Helligånds hjælp, at forkynde Guds bestemmelser og vejlede og retlede.

Det er ikke en let opgave. Ofte vil folk ikke vejledes, og der kan opstå modstand mod Guds vilje. Profetens opgave består i at korrigere og hjælpe menigheden til at fastholde sund åndelighed og til at udlægge Guds ord samt opmuntre til lydighed.

Skriftens store profeter veg tilbage for at påtage sig den opgave. Når vi læser om profeternes kaldelse, fx. Esajas, Jeremias og Ezekiel, så var det med frygt og bæven, de tiltrådte den funktion.

De vidste godt, at de ville få modstand både fra Guds folk og fra verden i øvrigt.
Gud er god


Artiklen fortsætter efter annoncen:Profeters opgave er sjældent at stryge folket med hårene, for Gud er god, han velsigner jo alt det, der velsignes kan. Men det er nødvendigt, at Gud i sin nåde retleder sit folk.

Derfor oprejser han profeter, der kan forkynde sandheden, så vi kan bevares ret og ydmyge ind for Gud og i afhængighed af ham.

Det er nødvendigt for, at ikke vores egen fordel og livet her på jorden og alt det, som vi synes, at vi kan og skal, får vores fokus og første prioritet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er nødvendigt for, at ikke vi, men Kristus selv kan være vort centrum og for, at vi frem for alt kan bevares i en levende forventning om Jesu snarlige genkomst.

En profet skal ikke forveksles med det at få et profetisk ord i menighed. Man behøver ikke at have en forkyndertjeneste, sådan som profeten har det, for at få et profetisk budskab.

Nej, når Den Hellige Ånd er til stede ved vores samlinger, så kan Den Hellige Ånd i nuet give enkeltpersoner budskaber, enten i tungetale og tydning, eller som egentlig profeti. Her bruger Ånden, som en gave til menigheden, de som er opmærksomme og overgivet til ham.

Bibelen giver retningslinier for, hvordan det bør foregå. Man kan ikke lære at profetere. Man kan ikke øve sig på det. For det er ikke noget, vi kan eje som en egenskab, vi har.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Profeti

Selvom man en enkelt gang har oplevet at få en profeti, så er det ikke ensbetydende med, at man er en profet, eller at man altid kan profetere. Bibelen lærer os, at profetisk gave, ligesom Åndens øvrige gaver, virker, når de hellige er sammen, og at Ånden bruger, hvem han vil.

Den lærer os også, at vi skal stræbe efter de åndelige gaver, især efter at tale profetisk. Det betyder, at vi skal stræbe efter at fremholde Guds ord, ikke vores egne tanker, og at vi skal bede og søge Gud, ikke bare for os selv, men for menigheden og for, hvad han vil tale til sin menighed.

I denne stræben, så vil det være naturligt, at Den Hellige Ånds profetiske gave vil virke således, at ordets forkyndelse kommer til at stå endnu skarpere.

Helligåndens forkyndelse

Det er fantastisk, når vi oplever, at Helligånden således bakker en forkyndelse op, og det er et vidnesbyrd om, at der er åndsfyldt og sand forkyndelse iblandt os, når den profetiske gave er i funktion.

Det er mit ønske og min bøn, at der i vores menigheder i Danmark må være megen profetisk forkyndelse, og at vi må opleve, at ordets forkyndelse stadfæstes ved, at den profetiske gave er virksom i menighederne.

På den måde bliver det lettere at bedømme det, vi hører, og forstå, hvad der er Åndens tale til Guds menighed i dag.