Studiepraktik i teologi

Thomas Bjerg Mikkelsen

Menighedsfakultetet i Aarhus inviterer til studiepraktik i teologi den 23.-24. oktober.

På MF kan man gennem praktikken afprøve den nye norske uddannelse under FIUC-Aarhus (en nyoprettet underafdeling ved Fjellhaug International University College i Oslo). Deltagerne vil følge undervisningen og studielivet over to dage.

Tilbuddet er særligt relevant for alle, som er ved at afslutte en gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX eller HF) eller allerede har afsluttet den. Under studiepraktikken kan man møde studerende og lærere på MF og ikke mindst få svar på uddannelsesrelaterede spørgsmål.

Studiepraktik på Menighedsfakultetet er således en oplagt mulighed for at afprøve, hvad den nye teologiuddannelse indebærer i praksis.

– I Danmark er der stor efterspørgsel på præster og uddannede teologer med hjerte for mission. Menighedsfakultetet er med vores sigte på ”teologi for kirkens skyld” en del af løsningen.

Derfor håber vi, at rigtig mange vil søge ind på vores uddannelse, som kombinerer høj akademisk faglighed med praktisk erfaring. Studiepraktikken giver en optimal indføring i, hvad studiet indebærer, siger fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen.

Flere informationer fås hos studiekoordinator Brian Kærslund Hansen. Tilmelding senest tirsdag d. 15. oktober til bkh@teologi.dk.