Romerbrevet er til alle

Legarth har skrevet en glimrende vers for vers kommentar bog om Romerbrevets første del, kap. 1-7, anden del forventes udgivet maj 2020. Størst udbytte får man ved at læse længere afsnit ad gangen for at rumme tankegangen i de komplekse emner – altså ikke blot som opslag. Det skyldes, at Legarth kæder versene sammen indbyrdes og med andre relevante GT og NT tekster, som Paulus bruger i sin argumentation.

Legarth ser også på sproglige formuleringer og mulige tolkninger af grundteksten. Det giver sammen med en litteraturliste både til del 1 og II indsigt i, hvilke kilder han har brugt, og læseren får her inspiration til selv at dykke længere ned i de store temaer.

Bogen har mange gode indledninger, tekst gennemgang og afsnit med tilbageblik og konklusion. Det gør det muligt at standse op, fordøje teksten og holde sammen på indholdet, som fortjener fordybelse.

Hvem er Romerbrevet til?

Legarth skriver om, hvem der kom i Rom menigheden, dengang Paulus skrev brevet. Legarth læser teksterne sådan, at man ser, at det var en etableret menighed af troende både jødekristne og hedningekristne.

Samtidig var det på den tid en udfordring at skulle forholde sig til, hvordan evangeliet skulle forstås som jøde, som ikke-jøde og som troende i Kristus, og om forholdet imellem dem.

Legarth trækker meget klart op, hvordan forskellige grupper i Rom menigheden kunne tolke brevet og Paulus forklaringer til de forskellige grupper om, hvordan troens store emner skulle forstås dels som jøde, dels i den nye pagts forståelse for både jøder og ikke-jøder.

Hvad handler det om?

Romerbrevets del I dækker vigtige emner som synd, Guds vrede, dom, retfærdighed, syndernes forladelse, samt et meget klart billede af, hvordan Luther kom til at forstå, hvad Guds retfærdighed reelt betød og derved blev forløst og fornyet i sin tro.

Meget handler om Guds retfærdighed og menneskers tro og frelse, som Paulus, og dermed Legarth, gør meget ud af at tolke klart.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Romerbrevet handler om det sande evangelium og vidnesbyrdet om det, så alle forstår sammenhængen mellem GT og NT samt Guds ubetingede nåde og kærlighed.

Abraham beskrives grundigt som et godt eksempel på, hvordan tro, tillid til Gud og retfærdiggørelse forstås i forhold til GT pagterne og løfterne om, at ”i dig skal alle jordens slægter velsignes” dvs. både jøder og ikke-jøder. Adams fald og Kristi frelsergerning beskriver, hvordan det har universelle følger for både jøder og ikke-jøder.

Fra Credo til Kolon

Serien ”Credo kommentaren” er siden 2019 flyttet til Kolon under Lohse, og sigtet er, at læserne både er professionelle teologer og andre med interesse for teologi og kirke. Forlaget ønsker ”at være tro mod den bibelske tekst ud fra en luthersk-evangelisk profil.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Legarth er Århus teolog med et fyldigt CV som underviser med flere udenlandske studieophold i bagagen, det kan man læse mere om på menighedsfakultetets hjemmeside.

Peter V. Legarth: Credo Kommentaren – Romerbrevet I
256 sider. 250 kr. Kolon