Alternativet vil lade alle trossamfund opkræve ’skat’

Forslaget går på at stække udenlandsk støtte til moskebyggeri og skabe mere lighed mellem trossamfund. Men Frikirkenet takker nej til, at staten er mellemled for personlige gaver til kirken.

Kirkeordfører Sikandar Siddique (ALT) mener, at man ville kunne undgå udenlandske bidrag til moskeer ved at lade trossamfund opkræve ’kirkeskat’.

Folkekirken har i dag ret til at opkræve kirkeskat. Den mulighed skal andre trossamfund også have, mener Alternativet. Frikirkenet henviser til erfaringer fra Sverige og Norge og mener, at der vil følge for meget holdningskontrol, hvis staten skal formidle donationer.

I forbindelse med et udspil om at begrænse totalitære staters muligheder for at støtte moskebyggeri i Danmark kom det i sidste uge frem, at Alternativet foreslår en model, der skal kompensere for den øgede kontrol med udenlandske gaver til trossamfund.

Forslaget indebærer, at alle trossamfund ligestilles med folkekirken i adgangen til at opkræve bidrag via skattebilletten.

– At tilbyde vores trossamfund den service, som i dag kun gælder folkekirken, vil sikre, at vi ikke påvirkes udefra, siger kirkeordfører Sikandar Siddique (ALT) til Ritzau.

Frikirker siger nej tak

FrikirkeNets Generalsekretær Michael Wandt Laursen er ikke interesseret i en model, der risikerer at føre til mere kontrol med trossamfunds interne forhold.

Alternativet henviser til en norsk model, hvor alle borgeres tilknytning til trossamfund er registreret centralt. Her kan de enkelte trossamfund bede staten om at opkræve faste bidrag.
I Danmark har frikirkerne, der er tilsluttet paraplyorganisationen FrikirkeNet de senere år fulgt den norske model nøje. Her er svaret et klart nej til en ordning, hvor staten er indblandet i personlige donationer til kirken.

– Generelt er vi imod den norske model, fordi vi ikke ønsker, at staten skal understøtte trossamfundene mere, end den gør i dag, siger generalsekretær i FrikirkeNet Mikael Wandt Laursen.

– Hvis folk betaler til kirkerne via deres kirkeskat, så vil vi miste den nære forbindelse mellem giver og kirke. Man fjerner det aspekt, at jeg giver til min kirke, fordi det er her, jeg er engageret.

Bringer mere kontrol

Han henviser til Sverige og Norge, hvor man har haft disse ordninger i flere år.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Erfaringerne viser, at når der kommer statspenge ind i billedet, så følger der også politiske krav med. Det ønsker vi ganske enkelt ikke. Vi vil have lov til at være frie og selvstændige, siger Mikael Wandt Laursen og peger på, at kirkerne i Sverige blandt andet har været underlagt et politisk pres på deres ret til kritisk syn på vielse af homoseksuelle.

Regeringen imod

I den forgangne uge har FrikirkeNet haft mulighed for at fremlægge sin holdning for Alternativets kirkeordfører.

Efterfølgende er det kommet frem, at Socialdemokratiet ikke kan støtte Alternativets forslag. De mener,
at folkekirkens ret til at opkræve kirkeskat opvejes af de øvrige trossamfunds fradragsret for gaver.


Artiklen fortsætter efter annoncen: