Den åndelige virkelighed bag islam

Jakob Martini Jørgensen

Jakob Martini Jørgensen
Jysk Tabernakel

Det er muslimernes klassiske strategi at overtage lande ved at formere sig. De har dette mundheld: ‘If we can’t beat them out, we can breed them out’ og der er et andet mundheld, at de vil indtage Europa med barnevognen: ‘Når vi blive stærke nok’. Sådan indtog de Sydeuropa i sin tid.

Det, der skal til er en åndelig revolution, det er: At danskerne omvender sig til deres fædrene Gud. Her er du måske allerede stået af, men alt dette er ikke en ideologisk kamp, ej heller en politisk kamp, men en åndelig.

Hvis det kun havde været ideologi eller politik, ville enhver islam-tilhænger have set, at de principper, den vestlige verden har levet efter, er meget mere gavnlige for et behageligt og fredfyldt liv med fremgang osv. end de muslimske.

Men da det nu ikke handler om ren ideologi eller politik, men en åndelig kamp, skal situationen løses med åndelige midler, og her kommer talen om Gud på banen.

Muslimernes overordnede mål er jo også, at alle skal omvende sig til deres gud, nemlig Allah. Men læg mærke til, at det lige netop er de af Luther reformerede lande, der blandt alle lande i verden har nydt den største grad af fred, fremgang, lighed, retfærdighed og glæde mv. (disse er hovedsagelig de skandinaviske lande, Nordtyskland og de engelsktalende lande).

Dette er ikke uden grund! Hvis mennesker omvender sig og bøjer sig ind under Bibelens lov, som hedder ‘at elske Gud af hele sit hjerte’ og ‘sin næste som sig selv’ – da er der ikke længere noget, der hedder at gøre sin næste ondt på nogensomhelst måde, ja, der er heller ikke noget, der hedder at dominere og manipulere sin næste.

Og at bøje sig ind under Guds lov er bl.a. at lægge vægt på retfærdighed. Denne indstilling i hjerterne udvirker et samfund, som vi i mange, mange år har kendt til i Danmark, men disse åndelige bygningsværker er i høj grad nedbrudte og hos mange helt udeblivende. Derfor er der kommet en anden åndelig kraft i vor midte, som truer med at bringe selvsamme frugt, som den har udvirket i de lande, hvor den hidtil har hersket.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Læg nøje mærke til hvad jeg her siger: Det vil ske – medmindre danskerne omvender sig til troen på Jesus Kristus!