Luk Bibelen op

Indtil Corona-virussen medførte et forsamlingsforbud, rejste Hans P. Pedersen rundt i landet og holdt seminarer med temaet ’LUK BIBELEN OP - De 8 ord, der lukker hele Bibelen op’. For det er altid yderst relevant at lukke Bibelen op og læse i den og ikke mindst i en krisetid som nu.

Af Hans P. Pedersen, Præst, forfatter og foredragsholder

Bibelen findes stadig i rigtig mange hjem i Danmark, men langt de fleste lukker den ikke eller sjældent op.

”Jeg vil anbefale dig at læse hele Bibelen, for menneskeheden ejer ikke og vil aldrig få nogen anden bog med samme betydning som Bibelen.” Sådan sagde den verdenskendte russiske forfatter Fjodor Dostojevskij.

Der findes ingen bog, som har haft og stadig har så stor betydning som Bibelen. Den er det store under i bøgernes verden. Ingen bog i hele verdenslitteraturen har udøvet så stærk en indflydelse. Ingen bog har været så elsket og hadet som Bibelen. At læse den har undertiden og er stadig nogle steder ensbetydende med dødsstraf.

Bibelen har en lidelseshistorie bag sig, som er uden sidestykke. Men den har overlevet århundreders systematisk forfølgelse og har igen og igen overlevet ideologiers og statssystemers sammenbrud. Bibelen er som en ambolt, der har slidt mange hamre op.

Hvad er hemmeligheden bag Bibelens kraft og indflydelse? Der er kun ét svar: Den er en Guds gave til menneskeheden. Det er dette, som giver Bibelen dens overordentlige autoritet.

Vi lever i en tid, hvor Bibelens budskab har profetisk aktualitet som aldrig før. Den blotlægger ikke alene den historiske udvikling, men skaber historie. Bibelens årtusindgamle forudsigelser går i opfyldelse for vores øjne:

”Jeg er årvågen over mit ord for at fuldbyrde det,” lød den guddommelige opmuntring til den bibelske profet Jeremias. (Jeremias’ bog, kapitel 1, vers 12).

Vi lever i en tid, hvor Bibelens budskab har profetisk aktualitet som aldrig før.

Der findes ingen bog, som har haft og stadig har så stor betydning som Bibelen. Den er det store under i bøgernes verden. Ingen bog i hele verdenslitteraturen har udøvet så stærk en indflydelse, skriver Hans P. Pedersen i ugens kronik.

Ikke ét af Bibelens ord falder til jorden. De går alle sammen i opfyldelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bibelens budskab er inspireret og indblæst af Gud. Det har Guds liv, autoritet og dynamik i sig. Det kommer til at virke, hvad Gud vil.

Den indflydelsesrige engelske præst Charles Haddon Spurgeon betragtede Bibelen som højeste autoritet i alle spørgsmål. Om forsvaret for Bibelen sagde han: ”Forsvare Bibelen? Jeg kunne lige så godt forsøge at forsvare en løve. Slip den løs, og den forsvarer sig selv!”

Med andre ord: hemmeligheden til at erfare de bibelske ords autoritet er, at vi slipper dem løs på deres egne præmisser. Bibelen, Guds ord er et levende, inspirerende og superaktivt ord. Det skaber, hvad det nævner.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gang på gang betoner Bibelen, at Guds ord består for altid. Det betyder, at det også gælder og er virksomt i dag.

Det er afhængigheden af og tilliden til Bibelen, der skaber en fremtid for menneskeheden, kristenheden og kirken. Selv om nyhedsoverskrifterne oftest er problemfikserede, er det stadig Gud, der kontrollerer begivenhedernes gang. Det er fortsat Guds verden, og han er vågen og virksom i den. Han våger ikke blot over sin verden, men også over sit ord og sit folk.

Det er derfor vigtigt at lukke Bibelen op og at få indsigt i Bibelens ord. Men det er endnu vigtigere, at Bibelens ord gennem Helligåndens inspiration og vejledning kommer ind i os, og at det modtages i vores personlighed og karakter og praktiseres og leves ud i virkelighedens verden.

George Müller var en af de mest markante kristne personligheder i 1800-tallets England og grundlagde børnehjem i Bristol, som udelukkende blev drevet i tro og tillid til Gud.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Under sin studietid ved universitetet i Halle kom han til personlig tro på Jesus Kristus. Han kunne imidlertid ikke få sit kristenliv til at fungere, men fandt lidt efter lidt ud af, at det skyldtes manglende kendskab til Bibelen. Så snart han begyndte at lukke Bibelen op og læse i den, åbnedes Bibelens rigdomme som udforskede guldgruber.

I Halle skrev han: ”Så snart jeg havde fundet denne kilde til glæde og fremgang, drak jeg regelmæssigt af dette levende vand. Før, da jeg satte denne guddommelige kilde til visdom og kraft til side, gik jeg kraftesløs og vaklende. Så længe min kundskab om Gud var mangelfuld, kunne jeg heller ikke vokse i nåden.”

Bibelens ord er vores eneste rettesnor i åndelige ting.
Det kan kun uddybes ved Helligånden.

Han fortsætter: ”Bibelens ord er vores eneste rettesnor i åndelige ting. Det kan kun uddybes ved Helligånden. Uden Helligåndens lys kan vi ikke lære vores egen fordærvede natur at kende. Det er også Helligånden, der viser, at vi behøver en frelser, og som leder os til troen på Jesus Kristus.

Jeg blev særlig begejstret, da jeg begyndte at forstå, at det er Helligånden, som hjælper os til at forkynde Bibelens budskab. Da satte jeg alle fortolkningsbøger til side og næsten alle andre bøger og studerede kun Bibelen. Følgen af dette blev, at jeg allerede den første aften, da jeg i bøn studerede Bibelen inde på mit værelse, lærte mere på et par timer, end jeg før havde lært i flere måneder.”

Utallige andre personligheder har gennem historien sat fokus på Bibelens betydning:
George Washington, de forenede staters store leder og første præsident, udtalte:

”Mere end alt andet har det rene og milde lys af åbenbaring haft en forædlende indflydelse på menneskeheden og bragt velsignelse til samfundet. Det er umuligt at styre verden på en ret måde uden Bibelen.”

Tysklands berømte digter, filosof og videnskabsmand Johann Wolfgang Goethe, skrev: ”Jeg elsker og værdsætter Bibelen. Den bliver mere og mere guddommelig og enestående i takt med at vores kendskab til den vokser.”

Den verdenskendte engelske forfatter og historiker H. G. Wells udtalte: ”Bibelen er blevet livets håndbog for utallige millioner mænd og kvinder. Vores civilisation kunne ikke være opstået og kan ikke bestå uden Bibelen.”

Nu skal vi imidlertid ikke kun forlade os på andres synspunkter, fortolkninger og udlægninger af Bibelen, vi bør selv lukke Bibelen op, læse i den og slippe dens budskab løs i vores liv.

Forfatteren Søren Kierkegaard, hvis værker er blandt de ypperste i dansk litteratur, skrev engang: ”Guds ord er givet, for at du skal handle derefter, ikke for at du skal øve dig i at fortolke dunkle steder. Når du skal læse Guds ord for at se dig i spejlet, så må du i et væk under læsningen sige til dig selv: det er mig, der tales til, mig der tales om. Bibelen er et spejl. Det gælder ikke om at se på spejlet, men at se sig selv i det.”

I forbindelse med udgivelsen af Bibelen 2020 skrev Det danske Bibelselskab for nylig disse syv gode grunde til at læse i eller lytte til Bibelen:

1. Hvis du vil forstå den kultur, du er en del af. Bibelen er Bogen, som filosoffer, forfattere, kunstnere har hørt, læst og ladet sig inspirere af. Det er grundfortællinger om frihed og barmhjertighed, som har formet samfund og kultur.

2. Hvis du vil have sat dit liv i perspektiv. Bibelen giver guddommeligt og eksistentielt perspektiv på modløshed og misundelse, på skyld og skam, på liv, død og kærlighed.

3. Hvis du er vild med store fortællinger. Bibelen har dem – de største, faktisk. Om, hvordan alting blev til. Om fiaskoer og sejre og om det vildeste væddemål. Om oprør mod Gud, om håb, tilgivelse og retfærdighed.

4. Hvis du har tabt troen eller aldrig fundet den. Læs om de andres tro og tvivl.

5. Hvis du mener, at du er så forkert, at ingen kan elske dig. Så læs i Bibelen om den Gud, der holder fast og tilgiver selv de største fejltrin.

6. Hvis du vil lære Gud at kende, både før og efter han blev menneske.

7. Hvis du mener, at ”Bibelen siger …” – så læs igen, og læs mere! I Bibelen taler mange stemmer, både den gamle vismand og den modige kvinde, og hele fire evangelister fortæller om Jesu liv, død og opstandelse.

Luk derfor Bibelen op og lad Guds Helligånd levendegøre den for dig og forvandle dit liv.