Den Kristne Ambassades brev til Bibelselskabet: Vi er ekstremt skuffede…

Protest over at Israel udelades i Ny Testamente i Bibelen 2020.

Kære Birgitte Larsen

Vi er ekstremt skuffede over at erfare, at Det danske Bibelselskab for nylig har udgivet en ny oversættelse af Bibelen, som udelader eller erstatter flere dusin referencer til “Israel” i både Det Gamle og Det Nye Testamente.

Det er et angreb mod de hellige skrifters integritet og deres evige sandheder, som ikke kan forsvares.

Det er simpelthen umuligt at fjerne nationen og folket Israel fra deres centrale rolle i Guds frelsesplan for hele menneskeheden, som det bekræftes konsekvent igennem hele den originale hebraiske og græske bibeltekst.

Nogle vil måske vælge at fortolke afsnit i Bibelen på en måde, som søger at erstatte Israel med Kirken eller på anden måde berøve det jødiske folk deres unikke plads i Skriften. Det er en alvorlig vildfarelse, som har præget mange kristne gennem århundreder.

Men at oversætte hele afsnit af Bibelen, idet man sletter centrale referencer til Israel på denne måde, er en endnu større forvrængning.

Hvordan kan man berøve Gud selve hans egen identitet, når man ved, at han igen og igen beskriver sig selv som ”Israels Gud” (se fx 2 Mosebog 5,1; 2 Samuelsbog 12,7; Salme 72,18; Esajas’ Bog 45,3; Jeremias’ Bog 31,23; Ezekiels Bog 44,2; Malakias’ Bog 2,16; Matthæusevangeliet 15,31; Lukasevangeliet 1,68; Apostlenes Gerninger 13,17).

Vi forstår, at Det danske Bibelselskab overfor lignende indvendinger har forsvaret sit valg i denne dyre og tidskrævende oversættelse med, at det var nødvendigt at imødekomme krav fra danske kristne, som ikke bryder sig om, at de eksisterende oversættelser af Skriften får dem til at sammenblande Bibelens Israel med den moderne stat Israel.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er ikke overraskende, at nogle kristne ikke ønsker at blive konfronteret med Guds ord, når det gælder deres politiske opfattelser. Men her har I valgt at ændre det hellige for at beskytte sekulære opfattelser.

Danske kristne ledere protesterer over Bibelselskabet

Hvor ender denne dårskab? Vil I en skønne dag erstatte ordet “Kirke” i Skriften med navnet på en eller anden populær socialistisk bevægelse? Vil I erstatte navnet Jesus med en eller anden falsk frelser?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Måske er dette årsagen til, at apostlen Paulus med stor fasthed erklærede om det jødiske folk: “de har fået Guds ord betroet”. (Rom. 3, 1-2)

Igennem kirkens historie har vi ikke-jøder ofte været ligeglade og respektløse, når vi skulle oversætte eller bevare Bibelen.

Men det jødiske folk – som gav os både Det Gamle og Det Nye Testamente – har vogtet de hellige skrifter og bevaret dem intakte i alle disse mange generationer.

Derfor, når der kommer forvrængede bibeloversættelser, som den I sidst har udgivet, bliver jeg så meget mere taknemlig overfor det jødiske folk, fordi de så omhyggeligt har beskyttet Guds uforanderlige ord.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det internationale netværk af bibelselskaber verden over har længe været respekteret i den kristne verden og har fået bred støtte til deres noble mission med at gøre Guds ord tilgængeligt til alle mennesker og nationer på deres eget sprog.

Men I har nu bragt skam over Danmarks afdeling af dette ærværdige selskab.

Vi håber, at De Forenede Bibelselskaber vil holde Det Danske Bibelselskab ansvarligt for dets hensynsløse handlinger. Men endnu vigtigere: vi beder jer indtrængende om at omvende jer fra denne store uretfærdighed overfor Guds ord, især i lyset af advarsler som den, vi finder i

Åbenbaringsbogen 22,18-19.

Venlig hilsen

Dr. Jürgen Bühler
President
International Christian Embassy Jerusalem

Kopi til generaldirektøren for
United Bible Societies.