Familierne har desperat brug for Guds nærvær

Rhonda Hughey Mathisen har udgivet en 6 ugers andagts- og bønne-guide for at styrke de kristne familier. Bogen er netop udkommet på dansk på Udfordringens forlag.

Rhonda Hughey Mathisen

Overalt i Danmark kan man se mennesker bede og søge Gud. Man mærker en forventning om, at noget er ved at ske.

Åndeligt set kan vi næsten mærke Guds hjerteslag, mens han nærmer sig. Når han kommer nærmere, begynder vores hjerter at længes efter den helbredelse, som vi ved, at kun han kan give.

Håbet tændes, og troen forløses. Jesus er vores læge og forløser, og han kommer til os!

Tider med fornyelse i Guds nærvær er virkelige og vidunderlige. Danmark har tidligere været velsignet med vækkelser. Vi befinder os nu på et tidligt stadie af en ny åndelig opvågning. Hvad vil Jesus mon gøre i denne tid? Hvad er det, Helligånden forbereder os på?

Den første kærlighed

Formålet med vækkelse er, at vi genopdager vores første kærlighed til Jesus. Gennem alle vækkelser har Gud sat hjerter i brand med en kærlighed til ham. Han ændrer vore prioriteter og bliver igen Herre i vore liv, hjem og samfund.

Men i en tid med åndelig fornyelse gør Gud endnu mere – han bringer helbredelse og liv ind i de ødelæggelser, fjenden har forårsaget i vores liv.

Gud er en god far og fuld af barmhjertighed overfor os. Han er vores forsvarer, vores læge og vores fred midt i stormene.

Bogen ”Desperat efter Guds nærvæer i Familien” er Rhondas anden bog på dansk. Den er bygget op som en 6 ugers andagts- og bønneguide. Bogen koster 149 kr. og kan bestilles på Hosianna.dk. Den første bog ”Desperat efter Guds nærvær” er nu udkommet i 3. oplag.

Hvad ligger Gud på hjerte?

Jeg tror, det er vores familier. Intet har lidt større skade gennem fjendens ødelæggelser end netop vore familier. Og intet er vigtigere for Herren end det at genoprette vores familier!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Familien blev skabt af Gud og for Gud, og han længes efter at bringe helbredelse, liv og genoprettelse ind i alle familier. Jesus inviterer os til at gøre ham til Herre i vore familier, så han kan helbrede vore hjerter og vore relationer og fylde vores hjem med himmelens atmosfære.

Familien – i en krigszone

Mens vi venter på en åndelig opvågning, er der en krig, der raser mod vore familier. Vi lever i en åndelig og i en kulturel »krigszone«. Fjenden har erklæret krig mod vore familier. Vi befinder os i en tid med hurtig opløsning af bibelske familiestrukturer og -værdier.

Vores samfund undergraver på næsten ethvert niveau det bibelske ægteskab og familien. Medierne, lovgivningen, uddannelsesinstitutionerne, underholdningsindustrien og andre områder i vores samfund bruges af fjenden til at ødelægge familien på en foruroligende måde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ansvaret for familien er ikke kirkens, men vores

Mange kristne har en falsk følelse af tryghed. De tror, de lever et åndeligt liv med Gud, fordi de går til møder eller konferencer. Men i virkeligheden mangler de åndelig autoritet, og de forsømmer det åndelige liv og sundheden i deres egne familier.

De fleste kristne har forsømt deres åndelige ansvar for at gøre deres egne familier til disciple. I stedet har de forventet, at kirken skulle gøre det.

Når vi forsømmer at bruge vores åndelige autoritet i vore egne liv og familier, mister vi Guds beskyttende nærvær i vore hjem.

Ødelæggelsen af vore familier viser sig i de hjerteskærende symptomer på den krig, der raser imod os. Symptomerne viser sig i form af skilsmisser, seksuelt misbrug, partnervold, kønsdysfori, abort, skolernes pensum, underholdningsindustrien, den politiske dagsorden osv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi kan – uden at gå dybere ind i statistikken – konkludere, at disse ulykkelige tendenser hele tiden vokser og øges. Og familierne bliver stadig mere påvirkede af ødelæggelsen både i vore hjem og i samfundet omkring os.

Det er helt tydeligt, at der ikke sker nogen ændring til det bedre, selv om både enkeltpersoner og samfundet som sådan prøver at forbedre situationen. Årsagen er, at dette ikke en nogen naturlig krig. Derfor kan problemet ikke blive løst med menneskelig visdom eller menneskelige indgreb.

Fjenden er kommet ind som en stormflod, og hans aktivitet vil fortsat øges, lige indtil Gud rejser en barriere imod ham.

Vore familier er denne barriere, når de er fyldt med Guds kraft og nærvær!

Er dit hjem en krigszone eller et tilflugtssted?

Mens vi bliver mere og mere præget af verdens stress, som trænger sig ind på os, bliver også familien påvirket af vores egen stress og vore skuffelser.

I stedet for at finde tilflugt og tryghed i familiens kærlighed i hjemmet, bliver vores hjem til en kampplads. Hvis vi ikke passer på, bliver vi sårbare overfor fjendens indflydelse og aktivitet.

Ud over de ydre faktorer i samfundet er der også mange andre fjender, der angriber vores ægteskaber og familier indefra i vore egne hjem. Denne krig er ikke synlig, og den er svær at måle statistisk, men smerten og påvirkningen er der.

Mange familier får knuste hjerter, både individuelt og i forholdet til hinanden. En intern krig raser i vore hjem med svigt, utroskab, afhængighed, skuffelse, kritik, kontrol, vrede, afvisning, bitterhed, mangel på tilgivelse, følelsesmæssig unddragelse, usikkerhed og dyb ensomhed. Og listen fortsætter …

Ægteskaber og familier kan være fyldt med smerte og ødelæggelse, selv om det udefra ser fint ud. Vi lærer at leve i dysfunktionelle systemer og nøjes med det velkendte, men vore hjerter er knuste. Vi lader som om, alt er i orden. Men det er slet ikke i orden.

Det betyder, at vi kan leve sammen som fremmede i det samme hus i en virkelighed, der skaber dyb skuffelse i vores hjerter. Dette hindrer liv og kærlighed i at strømme ind i vores familier og hjem.

Hvordan reagerer vi på krisen omkring os?

Vi har et valg. For det første kan vi ignorere, hvad der sker, og foregive, at alt er ok. Det er sandsynligvis den mest almindelige respons. For det andet kan vi bebrejde andre og samfundet omkring os det, der sker.

For det tredje kan vi være ærlige og blive deprimerede over vores håbløshed og over, at vi ikke er i stand til at ændre det. Eller vi kan – med vore knuste hjerter og i desperation – råbe til Gud, som er i stand til at redde, helbrede og sætte fri.

Det er først, når vi mærker smerten og håbløsheden i vor egen situation, at vi råber til Gud og søger hans hjælp. Det er først, når vi indrømmer, at vi ikke selv kan ordne dette med menneskelig visdom, at vi bliver desperate efter Guds indgriben i vores liv.

Det er tydeligt, at vi lever i en tid med et voldsomt pres og mange ødelagte familier i vores land. Vi har brug for en overnaturlig indgriben fra Himlen!

”Når grundvoldene vakler,
hvad gør da den retfærdige?”
(Salme 11,3 aut.)
Svaret er, at vi må genopbygge retfærdighedens grundvolde!

Jesus ER løsningen!

Familien ligger altid på Guds hjerte, og den står i centrum af hans gerning på jorden. Familien er også fundamentet for vores samfund. Netop derfor er krigen mod vores familier så fokuseret og intens, som den er. Hvis fjenden formår at ødelægge familien, kan han også ødelægge landet.

Hvordan kan det være, at fjenden har fået en så enorm mulighed for at bringe ødelæggelse ind i vores hjem?

Der er et vigtigt område, som vi er nødt til at fokusere på: fraværet af Jesu beskyttende nærvær i hjemmet.

For at forstå årsagen til det manglende Guds-nærvær, som kan beskytte vore hjem og familier, må vi se på den nuværende åndelige tilstand i landet.

Selv blandt bibeltro kristne er der meget få ægtepar og familier, der beder sammen. Dette rejser et vigtigt spørgsmål om, hvad vi egentlig tror om Gud. Er Gud relevant for de situationer, vi møder?

Er han optaget af vores ve og vel – eller ej? Kan han gøre noget ved smerten og ødelæggelsen? Kan vi stole på Hans ord?

Gud er ikke overrasket over det, der sker i vores familier og i verden omkring os. Han har advaret os mod disse ting i sit ord. Han ser, han ved og han forstår det.

Men – Jesus har ikke løsningen, han er løsningen!

”Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke.”
(2. Petersbrev 1,3 aut.)

Det klogeste, vi kan gøre som troende, er at genopbygge det åndelige fundament i vore familier, så vores hjem bliver et sted fyldt med hans lys og nærvær – en bolig for Gud selv. Uden ham har vi intet håb om at løse de udfordringer, vi står overfor i vores egne familier – eller i samfundet som helhed.

Som troende kaldes vi til at være lys og salt og være vidner om Guds kærlighed og kraft til verden omkring os. Vi kan blive til fyrtårn midt i det mørke, der invaderer vore hjem. Dermed kan vi lede vore nærmeste til det håb og liv, der er Jesus Kristus!

Kronikken er et udsnit af introduktionen i Rhonda Hugheys Mathisens nye bog ”Desperat efter Guds nærvær i Familien”.