Familierne har desperat brug for Guds nærvær

Rhonda Hughey Mathisen har udgivet en 6 ugers andagts- og bønne-guide for at styrke de kristne familier. Bogen er netop udkommet på dansk på Udfordringens forlag.

Overalt i Danmark kan man se mennesker bede og søge Gud. Man mærker en forventning om, at noget er ved at ske. Åndeligt set kan vi næsten mærke Guds hjerteslag, mens han nærmer sig. Når han kommer nærmere, begynder vores hjerter at længes efter den helbredelse, som vi ved, at kun han kan give. Håbet tændes, og troen forløses. Jesus er vores læge og forløser, og han kommer til os! Tider med fornyelse i Guds nærvær er virkelige og vidunderlige. Danmark har tidligere været velsignet med vækkelser. Vi befinder os nu på et tidligt stadie af en ny åndelig opvågning. Hvad vil Jesus mon gøre i denne tid? Hvad er det, Helligånden forbereder os på?

Få adgang til alle artikler
Du har læst 3 gratis artikler de sidste 30 dage. Vi håber, du fandt det interessant.
For kun 28 kr. pr. måned støtter du, at vi fortsat kan lave anderledes nyheder med en kristen vinkel hver uge.
Hvis du er abonnent på papirudgaven, kan du finde log ind detaljer på side 2.