Videnscenter: 80.000 indvandrere er kristne

De mange ikke-vestlige kristne tæller dog ikke meget i Folkekirkens statistikker.

Der findes mange kristne indvandrere i Danmark, selv om de sjældent nævnes i den offentlige debat.

Kun omkring halvdelen af de ikke-vestlige invandrere og deres efterkommere i Danmark er muslimer. Hver femte af de ikke-vestlige indvandrere i Danmark identificerer sig nemlig som kristen.

Det skriver Videnscenter for Integration i en netop offentliggjort analyse. Undersøgelsen tager kun udgangspunkt i voksne personer med ikke-vestlig baggrund.

Statistikken

I analysen, som er udarbejdet i samarbejde med religionssociolog Brian Arly Jacobsen fra Københavns Universitet, kan man læse, at ca. 80.000 ikke-vestlige personer i Danmark – hvoraf 20 % er indvandrere og 10 % er deres efterkommere – identificerer sig som kristne.

Men i modsætning til de etniske danskere er kun relativt få af de kristne indvandrere medlemmmer af den danske folkekirke.

Blandt etniske danskere er tallet omkring 75 procent, hvorimod kun 3 procent af indvandrerne og deres efterkommere er medlemmer af folkekirken. Det kunne være en af grundene til, at indvandrere af politikere og medier ofte associeres med muslimer.

Trosregistrering forbudt

En anden grund kunne være, at man i Danmark ikke uden tilladelse må registrere noget om folks religiøse tilhørsforhold.

Der findes dog data fra fx. Als Researchs maskulinitetsundersøgelse fra 2019. Det er nemlig ikke forbudt at studere holdninger til kønsroller blandt etniske minoriteter. Af baggrundsdata kan man se respondenternes religiøse overbevisning og ud fra dette anslå andelen af kristne med ikke-vestlig baggrund.

I en tidligere analyse kunne Brian Arly Jacobsen påvise, at der i 2014 var flere kristne indvandrere end muslimer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når kun 10 % af de ikke-vestlige kristnes børn identificerer sig med den kristne tro, skyldes det formentligt dels et generationsskifte og dels definitionen af ”efterkommer”. Man har nemlig ikke medregnet børn af forældre, hvoraf den ene forælder er etnisk dansk, mens den anden er indvandrer. Der kan dog også optræde muslimer blandt børn af ikke-vestlige indvandrere, hvor den ene forælder er etnisk dansk, forklares det i analysen fra Videnscenter for Integration.