De første pinse- menigheder på Sjælland

Simon Jacobsen fortsætter sin historiske gennemgang af, hvordan pinsebudskabet slog rod i Danmark. I sidste uge var det om København. I denne uge fortælles om menigheder, der opstod i andre byer på Sjælland.

Af Simon Jacobsen. Tidl. leder GOD-tv i Norden. Forsker i pinsekirkernes historie.

1922 Evangelie- forsamlingen i Helsingør

I 1909 talte den norske prædikant T. B. Barratt nogle gange i Helsingør; arbejdet blev senere fulgt op af Sigurd Bjørner og Carl Næser, men det var først i 1922, at Evangeliemenigheden i Helsingør blev dannet; den havde til huse i Fiolstræde 12 og Strandgade 48.

Menigheden var repræsenteret ved mødet i Evangeliehuset (hvor Apostolsk Kirke blev stiftet), da de fleste pinsevenner tilsluttede sig Apostolsk Kirke i februar 1924. Efterfølgende blev Evangeliemenigheden i Helsingør en apostolsk menighed.

1920 –1923 Pinsemenigheden i Hillerød

T. B. Barratt havde møder Hillerød i december 1909. Søndag den 25. juli 1920 talte Frederikke Thomsen fra Pinsemenigheden i København i Afholdshjemmets Sal i Slangerupgade og lørdag den 21. og søndag den 22. august på Torvet og i Afholdshjemmets Sal.

Hotel København i Hillerød, hvor der var pinsemøde i 1920.

I september talte hun også på Torvet og på Hotel København. Møderne resulterede i dannelsen af en pinsemenighed, som var repræsenteret ved mødet i Evangeliehuset, da de fleste pinsevenner tilsluttede sig Apostolsk Kirke i februar 1924. Efterfølgende blev pinsemenigheden i Hillerød en apostolsk menighed.

Slangerup

Anna og Sigurd Bjørner afviklede en uges vækkelsesmøder i Slagerup Gæstgivergaards Sal fra den 24. marts 1920.

Holbæk

I Evangeliebladet fra 1922 til 1924 er det omtalt, at Pinsevækkelsen havde menighed/ møder på Næsset Holbæk, der er området Tuse Næs, som danner nordsiden af Holbæk Fjord.

Roskilde

I 1909 var der en gruppe baptister, som var døbt med Helligånden, blandt andre kinamissionæren Dagny Pedersen. Der blev dannet en pinsemenighed, som havde møder hos Madam Hall i et lille stråtækt hus på hjørnet af Clermontgade og Vestergade.

Derefter blev der holdt møder i opholdsstuen på St. Hans Hospital, og efter en tid flyttede de til en sal i ejendomskomplekset Kildehuset Maglekilde i Lille Maglekildestræde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fredag den 4. marts 1910 var der vækkelsesmøde i Hotel Prinsens Sal, hvor Kiserud fra Norge og flere andre talte. Det var kendt, at der var pinsevenner i Roskilde 1912, så da en frøken fra København søgte ophold i byen, annoncerede hun efter ophold hos troende venner, helst pinsevenner.

Vinteren 1915-16 havde menigheden møder i Good Templar-salen, Toldbodgade 8, som baptisterne ellers brugte som deres mødested. Pinsepioneren Margrethe von Brasch talte der sammen med lederen af Næstved Pinsemenighed, bogbinder H. Clausen, den 25. januar, Thorkild Rasmussen den 8. februar, Boltvig fra København den 15. februar, Kiserud fra Norge sammen med Thorkild Rasmussen og Ida Lorentsen den 22. februar og Kiserud den 29. februar.

Hedegade 29, Roskilde: Huset til højre er, hvor Evangelieforsamlingen holdt møder. Kirkebygningen til venstre opførte Apostolsk Kirke i 1927.

Fra januar 1921 havde menigheden evangeliske møder i et lille hus på Hedegade 29. Roskilde-afdelingen af Evangelieforsamlingen i København købte dette hus den 21. juni 1922. En del norske pinseprædikanter og ægteparret Bjørner talte ved møderne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Menigheden var repræsenteret ved mødet i Evangeliehuset, da de fleste pinsevenner tilsluttede sig Apostolsk Kirke i februar 1924. Efterfølgende blev pinsemenigheden i Roskilde en apostolsk menighed, som byggede en kirkebygning i 1927. I 1950’erne startede Elim Forsamlingen i Buddinge et udpostarbejde i Roskilde, som senere blev Pinsekirken Roskilde, der i dag er Impact Church.

Hotel Dania, Næstved, hvor Pinsebevægelsens Venner mødtes i 1912.

Næstved

I sommeren 1911 missionerede søstrene Thomsen to måneder i Næstved, hvor de blandt andet havde friluftsmøder på torvet. I december 1911 blev der holdt offentlige møder, hvor Barratt, Anton Christensen og de to søstre medvirkede.

Bogbinder H. Clausen blev leder af pinsemenigheden i Næstved. Han blev afløst af skomagermester Carl Hansen. Den 26. januar 1912 blev der annonceret i Næstved Tidende, at Pinsebevægelsens Venner havde møde i Hotel Danias sal søndag den 28., hvor P. A. Hagemann, København, talte.

Frida Thomsen, København, talte i Vinhusets Riddersal søndag den 24. februar 1918.
Søndag den 24. august 1919 blev to døbt i Susåen ved Herlufholms skove. 30-40 mennesker overværede dåbshandlingen. Menigheden tilsluttede sig Apostolsk Kirke den 14. februar 1926.


Artiklen fortsætter efter annoncen:1923 Korsør

Kirkebygningen på Tårnborgvej 14, der blev indviet den 6. juli 1924.

Den 15. oktober 1919 blev cykelhandler Andreas Endersen frelst, og et langt og spændende liv i tjeneste for Gud begyndte. Det blev også årsag til dannelsen af en pinsemenighed i Korsør. I starten af 1920’erene åbnede Ellen og Andreas Endersen deres hjem for kredsmøder.

Evangeliemenigheden i Korsør blev dannet den 28. maj 1923. Indtil der blev bygget en kirkesal på Tårnborgvej 14 i 1924, samledes menigheden i et tidligere malerværksted på Fiskergade 47-49. Den nuværende kirke på Tårnborgvej 96 og 98 stod færdig til indvielse den 4. februar 1979.

Da Apostolsk Kirke kom til Danmark i 1924, og de fleste pinsemenigheder tilsluttede sig det nye kirkesamfund, blev Evangeliemenigheden i Korsør omdrejningspunktet for den resterende del af pinsevækkelsen. Andreas Endersen blev en af mest fremtrædende skikkelser i den danske pinsevækkelse.

I 2015 udgav menigheden bogen ’Pinsekirken i Korsør – en fortælling om mennesker og tro.’

Landmandshotellet i Slagelse, hvor søstrene Thomsen holdt møder i 1911

1910 Slagelse

Søstrene Frida og Frederikke Thomsen blev udsendt af pinsemenigheden i København til Slagelse i oktober 1910, hvor de holdt møder sammen med Frelsens Hær. Efter nogle måneder rejste de videre til andre byer, og O. Ness overtog arbejdet i Slagelse. I dagene fra den 4. til den 7. januar 1911 var der vækkelsesmøder i Landmandshotellets store sal med søstrene Thomsen og broder Ness.

Serien fortsætter i
kommende numre.

Læs den forrige: De første pinsemenigheder