Minister ’væmmes’ – men hun har misforstået budskabet

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ”væmmes” over kristent etik-materiale og kræver det vurderet.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har nu for anden gang i 2020 bedt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurdere Indre Missions hjemmeside AdamogEva.dk. Ministeren har udtalt, at hun ”væmmes” ved indholdet.

I begyndelsen af 2020 skulle styrelsen vurdere AdamogEva.dk i forbindelse med kristne friskolers brug af materialet ”Jeg er køn”. Men det har vakt undren, at man ikke så kritisk på de ikke-kristne skolers brug af materiale fra organisationen Sex og Samfund, skriver Luthersk Missions blad Tro og Misssion.

Anledningen til ministerens væmmelse er en artikel af lektor Leif Andersen, hvor han nævner ”orgier, homoseksualitet, incest og vold”. Lektoren har indrømmet, at formuleringen kan misforstås, og at han vil forsøge at ændre den.

Det er således hverken Leif Andersens eller AdamogEva.dk’s opfattelse, at homoseksualitet kan sidestilles med vold og incest, fastslår Gitte Rasmussen, der er landsleder i Indre Missions familiearbejde.

Styrelsen konkluderede efter undersøgelsen af ”Jeg er køn”, at materialet giver en ensidig forståelse af rigtigt og forkert. Men styrelsen har ikke vurderet materialerne fra Sex og Samfund, som beskyldes for at promovere et opgør med, hvor stor rolle biologien har for kønsidentiteten.

Heller ikke i den nuværende sag lægges der op til, at undervisningsministerens egen målsætning om ”balance i undervisningen”, vil få nogen betydning for de ikke-religiøse skolers undervisning i køn og seksualitet, skriver Tro og Mission.