Kvinden ved brønden og mumitrolde ved Folketingets åbning

Tirsdag den 6. oktober holdt sognepræst Eva-Maria Schulz en prædiken for politikere i Holmens Kirke. Kort tid senere holdt Humanistisk Samfund en ikke-religiøs ceremoni i Hofteatret med forfatteren Mette Pryds Helle som taler.

Under talen i hofteatret læste Mette Pryds Helle fra en bog om mumitroldene af den finsk-svenske forfatter Tove Jansson.

Teksten handlede om, at mumifamilien en dag oplevede en stormflod, som oversvømmede underetagen i huset. Budskabet var, at vi skal være modige og trække vejret roligt, selv om ”vandet stiger omkring os”.

I Holmens Kirke talte Eva-Maria Schulz, der selv er sydslesviger og tysk statsborger, om det at overskride grænser. Hun omtalte hundredårsjubilæet for Genforeningen og citerede Grundtvigs tale om ”det lille, fredelige og milde Danske Folk” og ”de stærke og hjerteløse fjender”.

Evangeliets budskab om Jesu møde med den samaritanske kvinde er en fortælling om, hvordan Jesus overskrider både ”kulturelle, religiøse, historiske og kønslige grænser” – og om nåde og kærlighed.

Med Guds velsignelse skal vi som kristne, som milde og fredelige danskere og som stærke, hjerteløse tyskere give det enkelte menneske værdi og værdighed, sluttede prædikenen, som flere af politikerne kaldte både stærk og bevægende.