Mellem skabelse og genoprettelse

Det begynder med Skabelsen og slutter med Genoprettelsen. Midt imellem er livet med tro og håb.

Bjørsted har i denne bog fokus på, hvordan frelsen og troen skal forstås med vægt på, at vi er Guds eget værk ud fra hans beslutning, skabt godt i hans billede til samhørighed med ham. Og vi er skabt i Jesus – fra begyndelsen.

Sidst i bogen er noter og titler af andre forfattere (fx Henri Nouwen og Peter Halldorf). Bogen fortjener langsom læsning med berigende stof til eftertanke!

Vejen til genoprettelse

Vi er elsket højt; og på grund af Skaberens fortsatte og uforbeholdne kærlighed på vej mod genoprettelse! Livet igennem er vi på vej – ikke til udslettelse – men til genoprettelse af det, Gud skabte i begyndelsen, og midt imellem skabelse og nyskabelse er Jesus. En følg-Jesus etik består af tre dele:

”Den udformes på basis af skabelsen, Den udformes under hensyntagen til syndefaldet, og Den udformes med henblik på genoprettelsen” (s. 41).

Jesu genkomst er central og kan forstås på flere måder. Det inspirerer til handlinger i nutiden, for evangeliet og den kristne tro bygger på forventningen om livets sejr – ikke en vandring mod en mørk nat, men mod morgenrøden.

Bjørsted belyser mulige misforståelser omkring synd, Guds straf, helvede og viser hen til: ”Dommedag, sandhedens øjeblik, baner vej for genoprettelse” (s. 198).

Jesus-relation og det jordnære liv

”Jesus-efterfølgere er kaldet til jordnært engagement”
er overskriften i kapitel 6, og i ”Undervejs”-kapitlerne beskriver Bjørsted, hvordan de kristne og kirken er fælles om at være undervejs. Flere afsnit foreslår mulige indsatsområder for det jordnære liv set i lyset af det kommende liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Netop håbet om Jesu genkomst, hvad enten det bliver her på jorden eller i glæden til ”at komme hjem til Jesus”, maner til opløftende inspiration i det nuværende liv med Jesus som kærlighedens kilde.

Nogle kapitler uddyber, hvordan livet undervejs kan leves, om kirkens plads, om at være rodfæstet uden rethaveri, om tro som bygger bro, om at leve nådigt og visionært; om håb, der har brug for fornyelse; om at tjene i afhængighed af Helligåndens kraft.

Til sidst i bogen er afsnittet ”Vi har brug for Jesus som Frelser og Genopretter” med en beskrivelse af, hvordan man tager imod det nye liv, som leder frem til den nye jord ifølge Johannes Åbenbaring.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gunni Bjørsted: På vej mod genoprettelse – en tro med håb
244 sider. 200 kr.
Skriveforlaget