Missionær i Rumænien rask efter svær corona-sygdom

Dorthe og Cornel Pascu bor i Rumænien sammen med deres to børn.

Cornel Pascu, der sammen med hustruen Dorthe formidler hjælp til fattige i Rumænien, er udskrevet fra sygehuset efter 15 dages indlæggelse.

Cornel var så medtaget, at han nogle dage ikke orkede at tale bare et par minutter i telefon med sin danske hustru, Dorthe.

– Corona-sygdommen er en påmindelse om, at vi ikke kan tage noget for givet. Vore planer kan hurtigt slå fejl, skriver Cornel i et nyhedsbrev med henvisning til Jakobs Brev 4,15: ”I skulle hellere sige: »Hvis Herren vil, og vi lever så længe, så vil vi gerne gøre det eller det.”

Dorthe og Cornel Pascu blev i 2006 udsendt af Det Danske Missionsforbund til Cornels hjemland for at hjælpe to mindre landmenigheder i det nordøstlige område og starte børne- og ungdomsarbejde. Ægteparret får støtte til arbejdet fra både Danmark og Rumænien.

Netop nu er mange ramt af corona, og landets hospitalsvæsen er overbelastet. Der er således over 1000 indlagt på intensivafdelingerne i det, der er et af Europas fattigste lande, skriver Dorthe og Cornel Pascu i deres seneste nyhedsbrev.