Hvordan når vi uden for kirkedøren med vores Facebookside?

Af Brian Duus Nørgaard Folkeskolelærer og mediemedarbejder i Åbenkirke Herning

Vi skal være dygtige til at slå relevante og interessante opslag op på vores kirkers Facebook-sider. For det er sådanne opslag, der fanger interessen hos de mennesker, som ikke plejer at komme i kirke.

Rigtig mange lokale kirker og kirkelige organisationer har med en Facebookside set værdien i at have et virtuelt vindue. Et vindue med gardinerne trukket fra 24-7.

Men hvem ønsker vi egentlig, der skal kigge ind ad vores vindue? Og hvordan lykkes vi bedst med at få folk til at blive hængende?

Fang brugernes interesse

Enhver bruger af Facebook vil møde et hav af nye opslag på sin væg. De fleste opslag får bare få sekunders eller ingen opmærksomhed, inden man scroller videre ned gennem siden.

Indimellem stopper man op. For der er noget, der fanger. Opslaget kan vække nysgerrighed og måske endda overraske. Eller underholde. Måske appellere til følelserne. Ja/nej-spørgsmål i opslaget fastholder interessen.

Kunsten er, at vi laver et indhold, som fremstår interessant og informativt.

Kort tekst og billeder

Et opslag med højest 250 tegn har øget chancer for at blive læst. Undersøgelser inden for området fortæller, at et kort opslag høster flere likes og kommentarer end lange opslag. Denne respons holder liv i opslaget og hjælper med, at det komme ud til flere brugere. Opslaget når også længere ud, hvis det deles.

Vi kan godt overskride de 250 tegn. Men det kræver, at opslaget får sat nogle kroge i modtagernes opmærksomhed inden for de første få linjer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Opslaget bør altid været skrevet i et glasklart og varieret sprog, støvsuget for sproglige fejl.
Fotos, videoer og grafik i posts er i høj grad med til at skærpe modtagernes interesse. Det bekræfter flere undersøgelser.

Mangeartede opslag

Indhold, sprog og visuelle udtryk skal altså være på plads i vores opslag. For indbydende og imødekommende opslag tiltrækker, og de er som lim for opmærksomheden.

I min surfen rundt på en del kirkesider har jeg mødt mange forskelligartede opslag. På en Facebook-side kan der være et opslag, som gengiver hovedpunkterne fra en prædiken. Og på samme side bliver jeg opfordret til at være en del af en bønnekæde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lidt længere nede på siden opmuntres jeg til at yde økonomisk støtte til et missionsarbejde i Afrika. Derefter popper et foto op med en præsentation af kirkens nyansatte ungdomsleder. Efter et rul med musen finder jeg en invitation til en jazzkoncert i kirkens lokaler.

De fem nævnte opslag er hentet fra forskellige kirkesider. Men på flere lokale kirkers Facebook-sider finder jeg en tilsvarende spændvidde af opslag.

Vores opslag på facebook skal ideelt set tage afsæt i, hvad de kirkefremmede er optaget af. Fx hvad de drømmer om og er passionerede omkring. I opslagene kan vi komme med kirkens svar og forslag til løsninger i forhold til læsernes spørgsmål og længsler.

Hvem er målgruppen?

Alle de nævnte opslag kan være relevante. Men har opslagene relevans for alle? Hvilke personer ønsker den lokale kirke at få i tale?

Er målgruppen for opslagene kirkens eller organisationens egne medlemmer? Gælder henvendelserne også dem, der kan være forankrede i andre kirkelige kredse? Eller ønsker man at nå ud til de mennesker, som ikke er vant til at komme i kirke?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kirkelige Facebooksider, som sigter efter mange målgrupper, kan komme til at skyde med spredehagl. Måske med en virkning, hvor man kun rammer forholdsvis få med sine posts.

For eksempel kan den omtalte prædiken strø om sig med teologiske begreber. Den kirkevante kan nok afkode de vanskelige ord. Og vedkommende kan relatere til budskabet i teksten.

Derimod vil den kirkefremmede have svært ved fx at håndtere et udtryk som ’retfærdiggørelse ved tro’. For hvad betyder det? Opslaget kan forekomme uinteressant og uvedkommende.

Hurtigt vil han springe over. Og måske endda springe ud af den pågældende side. Og det er ikke sikkert, at han vender tilbage.

Afsæt i hverdagen

Det er faktisk muligt at gøre et post om en prædiken interessant for vores virtuelle ven. Det starter med, at vi skriver i et hverdagsagtigt sprog.

Dernæst vil opslaget score point på opmærksomhed, hvis det griber fat om dagligdags problemstillinger, vi alle kan spejle os i. Fx om skyld og dårlig samvittighed. Eller om store beslutninger, vi kan stå i.

Eksempelvis om valg af uddannelse og ægtefælle. Det kan vende etiske spørgsmål om aktiv dødshjælp. Eller genteknologi. Og så kan opslaget understrege, at der i Bibelen og i troen kan være hjælp til afklaring af spørgsmål og svære dilemmaer.

Opslaget kan have et link til kirkens eller organisationens hjemmeside, hvor emnet uddybes.

En personlig historie

Eksemplet med den nyansatte ungdomsleder kan gøres interessant for flere målgrupper, hvis det ikke kun indeholder faktuelle oplysninger om en ny medarbejder på posten. Også hér kan vi linke til en hjemmeside med en historie om en person, som kan have været udfordret og været igennem forskellige livsfaser.

En personlig historie vil altid bevæge os. For i den møder vi et menneske, vi måske kan spejle os i. Det kan være nærværende læsning for mange.

Ombord på samme båd

Opslaget om jazzkoncerten er mere ligetil. Her er vi ombord på samme båd. For jazz er fælles kulturgods, som vi alle kender fra radioen.

Måske vækker ordet jazz genklang i vores kirkefremmede ven. For igennem årene kan han have opbygget en meterlang CD-samling med alverdens genrer af jazz. Altid er han på udkig efter jazzarrangementer. Hurtigt vil han sikre sig en billet til de jazzede blå toner i kirkerummet.

Opslag i øjenhøjde

Facebook-opslag, som er rettede mod de kirkefremmede, skal altså medtænke den verden og det liv, de er en del af. Opslagene skal ideelt set tage afsæt i, hvad de kirkefremmede er optaget af. Fx hvad de drømmer om og er passionerede omkring. I opslagene kan vi komme med kirkens svar og forslag til løsninger i forhold til læsernes spørgsmål og længsler.

Alt sammen fremført i et hverdagssprog. Uden brug af ord fra det indforståede kirkelige klubsprog.

I Danmark har omkring 3,8 millioner en Facebook-profil. Og blandt de 16 til 89-årige er det cirka halvdelen, der dagligt er på Facebook. Med vores opslag i øjenhøjde kan vi som kirker og kirkelige organisationer møde nogle af disse mange brugere.

En lukket gruppe

Hvad gør vi så med de opslag, som ikke er aktuelle for kirkefremmede? Fx opslaget om at være med i en bønnekæde. Eller opmuntringen om økonomisk at bidrage til et missionsarbejde.

En løsning kan være, at kirken opretter en ’lukket gruppe’. Her skal man anmode om medlemskab for at blive en del af sidens fællesskab. Eller gruppens medlemmer kan invitere folk ind.

Spillereglerne i en lukket gruppe kan være ret vide. For i en lukket gruppe kan der være stribevis af opfordringer til at koble sig på projekter om bøn og mission. Disse opslag rammer plet blandt de kirkevante Facebook-venner. Og det kan være i orden at spille bold med de teologiske begreber og kommunikere i et mere indforstået sprog.

Man kan også inden for gruppen bede om gode råd eller hjælp til fx praktiske opgaver. Eller anmode om forbøn.

Svar på søgen

Som kirker vil vi med både en åben og en lukket Facebook-side kunne nå ud til mange grupper af mennesker. De er alle på udkig efter et eller andet. Ved at kigge ind ad vores kirkers Facebook-vinduer finder de måske svar på netop det, de søger efter.