Glædelig dommedag…?

Af Jørgen Hedager Nielsen. Forfatter og pensionist

Vi siger glædelig jul, godt nytår og tillykke med fødselsdagen. Men det lyder ikke helt så naturligt at sige “Glædelig dommedag”.

Ordet “dommedag” er en festdræber. Det er ikke egnet til at skabe god stemning. De fleste forbinder det med uhygge, skræk og frygt – eller overtro. Ikke desto mindre skal vi beskæftige os med Jesu genkomst og dommedag i denne adventstid.

Da der var klimatopmøde i København, stillede en journalist fra Ritzau et spørgsmål til biskop Steen Skovsgaard: “Kan det tænkes, at klimaforandringerne er et tegn på dommedag?”

Biskoppen svarede: “Jeg kan ikke udelukke, at klimaforandringerne kan være et tegn på Jesu genkomst.” Det svar medførte en vældig debat. Mange mente, det var forkasteligt, at en biskop overhovedet ville gå med på tanken om dommedag.

Jørgen Hedager Nielsen redigerer hjemmesiden genkomst.dk, hvor andagten er fra. Han er forfatter til: ”Han gør alting nyt – de sidste tider, Jesu genkomst og den nye jord” (Lohse, 2016)

I løbet af debatten uddybede biskoppen sit svar: “Tegnene skal få os til at våge og bede. Men samtidig skal man huske, at de er en påmindelse og et løfte om Kristi genkomst. Så det er en glædelig dag at se frem til for de kristne.” En glædelig dag, sagde han.

Kaj Munk var inde på noget af det samme i en adventsprædiken, hvor han fortalte følgende oplevelse: “For en 15-16 år siden stod jeg en perlende sommer-morgen i min have, aldeles fortabt i livets dejlighed. Da hørte jeg på en gang en underlig tone i luften, og jeg tænkte: Det skulle dog vel aldrig være Herren, der kommer igen?

Det viste sig nu senere, at redningsbåden ved havet holdt øvelse, og det var en raket, der var fyret af. Men jeg hverken lo ad mig selv eller skammede mig. Jeg havde fået noget at vide om mig selv, jeg var glad for. Og aldrig vil jeg glemme den følelse af lykke, der greb mig ved muligheden for, at det kunne være ham selv.”

”Aldrig vil jeg glemme den følelse af lykke” – det er en glædelig dag at se frem til for de kristne. Hvordan kan både Skovsgaard og Kaj Munk kalde dommedag – Jesu genkomst – for en glædelig dag? De har det fra Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Disciplene stillede engang Jesus et spørgsmål, der fik ham til at profetere om sin genkomst og de tegn, som skal præge tiden inden. Det læser vi om i Lukaseevangeliet kapitel 21.

Jesus taler om store rystelser umiddelbart før sin genkomst til jorden. Men som kristne skal vi ikke frygte, for Jesus tilføjer til sidst “når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.”

Jesus sluttede opremsningen af tegnene – som han også kaldte veer – med at sige: “På jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed.”

Sådan beskriver Jesus tiden inden genkomsten og selve genkomsten. Umiddelbart er det ikke noget, der lyder særlig rart. Alligevel føjer han til: “Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er ikke alle, der behøver at være bundet af angst, rådvildhed, skræk og frygt. Til disciplene siger Jesus: “Når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.” Eller med biskoppens ord: “Det er en glædelig dag at se frem til for de kristne.”

Søndagens tekst: Luk. 21, 25-36

Tegnene på, at Jesus snart kommer igen

25 Der vil komme varsler på himmelhvælvingen, både ved solen, månen og stjernerne, og i hele verden vil folkeslagene blive grebet af angst og stå rådvilde på grund af mægtige bølger og den brusende brænding.

26 Folk vil besvime af rædsel, når de ser, hvad der er ved at ske med jorden, for himlens kræfter vil komme ud af balance.


Artiklen fortsætter efter annoncen:27 Da vil de se Menneskesønnen komme til syne i en sky med kraft og megen herlighed.

28 Når alt det her begynder at ske, så ret ryggen og løft hovedet, for befrielsens time nærmer sig.”

29 Jesus fortsatte med følgende billede: „Se på figentræet og alle de andre træer. 30Når I ser træerne springe ud, ved I, at sommeren er på vej.

31 På samme måde kan I også vide, at Guds rige er nær, når alt det, jeg her har beskrevet, begynder at ske.

32 Det siger jeg jer: Mit udvalgte folk skal ikke forgå, selv om alt det her vil ske.

33Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå

Vær altid parat

34 Pas på, at I ikke bliver opslugt af fester, drikkeri og dagliglivets bekymringer, så det kommer fuldstændig bag på jer, når det endelig sker.

35 Det vil komme til at berøre alle mennesker på hele jorden.

36 Vær altid på vagt og bed om, at I ikke bliver løbet over ende af alt det, der skal ske, men at I kan stå frem foran Menneskesønnen med frimodighed.”

Teksten er fra bibelen på hverdagsdansk