Svar om ”Retten til egen krop”

Rosa Lund, MF, Enhedslisten. Fotograf: Steen Brogaard

Svend Aage Nielsen
Forfatter
Lars Murersvej 8,
6990 Ulfborg

Den 21. og 27. 11. blev Rosa Lund, MF for Enhedslisten, citeret i Kristeligt Dagblad: ”Jeg mener, det er en grundlæggende rettighed kvinden har til sin egen krop.” Ja, hun har ret til at bestemme, om hun vil være gravid.

Så hvis hun bliver gravid ved voldtægt, så er den ret taget fra hende – ved en forbrydelse. Hvis en graviditet bringer hendes liv i fare, er der en nødret til at redde det. I de og andre tilfælde har hun ret.

Men det misbrugte ord: ”Retten til egen krop” fortjener en klar bestemmelse:

Rosa Lund har fået spørgsmålet: Hvor er kilden i menneskerettighederne til kvindens ret til ikke at holde det femte bud? Det kan i halvdelen af tilfældene være en vordende medsøster til kvinden, og hvor er ligeberettigelsen mellem moderen og barnet?

Hvis det er en vordende dreng, hvor er så ligeberettigelsen mellem moderen og sønnen, hvis denne berøves livet?

Herom har Etisk Råd udtalt: ”Kvinden og barnet kan betragtes som to selvstændige individer, som begge er beskyttelsesværdige.”

Men stor vægt spurgte Kaj Munk i sit skuespil ”Selvtægt”: ”Hvad har de gjort os?”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Underforstået: Der skal en tungtvejende begrundelse til for at gå ind for dødsstraf!

Rosa Lund må forklare, hvorfor hun går ind for dødsstraf – tilmed til uskyldige?

Kvinden har selvfølgelig ret til at bestemme over egen krop, men netop kun egen krop – og ikke barnets krop. Det bør blive Rosa Lund og ligesindedes overbevisning.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De medier, der på lederplan har vendt sig mod ”Fake news”, bør vende sig mod ordet: ”Fri abort,” fordi den ikke er fri for det vordende medmenneske. Fri abort er i virkeligheden: Fratagelse af livet for et uskyldigt menneske i sin første begyndelse!

Det kan ikke kaldes en ”sejr”, som statsminister Mette Frederiksen kaldte det i sin første åbningstale som statsminister – til folketinget i oktober 2019.

For alle partier i Folketinget ikke mindst for DF – med Tidehvervs retorik – må det vordende medmenneske være sin mors nærmeste næste. Det afslører en dobbeltmoralsk politik med store konsekvenser for alle, når man ikke behandler den nærmeste næste – som sin næste.

Talen om ”kristne værdier”, endsige om ”et kristent land”, er i den grad hyklerisk og fejlagtig, når man – uden indsigelse – går ind for dødsstraf mod uskyldige ufødte i første fase af deres liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Grotesk er det, at man ikke vil værne om uskyldige liv, når man advarer mod fremmedes trussel mod befolkningens sammenhæng i fremtiden.

For befolkningsudviklingen har været nedadgående, siden loven om såkaldt ”fri abort” blev til i 1973. Med kun 1,7 fødte pr. to danskere har kommuner oplevet faldende befolkningstal. Med følger som alt fra nedlukning af skoler, af nærbutikker og til svigtende sammenhængskraft i lokalsamfund.

NB: I debatten mellem de to vicepræsidentkandidater i USA før valget udtalte Kamela Harris sig for kvindens ret til at bestemme over egen krop.

Hvis hun dermed mener en ret til at dræbe en vordende kvinde eller mand i deres livs første uger, så er Vestens ledende nation på vej til at underminere sit eget mantra: ”In God we trust” og også sin egen civilisation. Det har stået på, siden såkaldt ”fri abort” blev legaliseret i både USA og DK i 1973.