60 % vælger online kirkegang

Kelly Williams er præst i Colorado Springs, USA.

”Covid-kirken er kommet for at blive.”

Det skriver pastor Kelly Williams i The Christian Post på baggrund af sine erfaringer fra Vanguard Church in Colorado Springs.

Præsten fortæller, at hans kirke begyndte at sende online programmer allerede fire år før Covid19 blev et problem. I første omgang handlede det om at holde kontakten til de medlemmer, som var flyttet fra byen, der blandt andet indeholder et større militærområde med stor udskiftning i personel.

Da COVID ramte i marts 2020, gik den digitale omstilling hurtigere, og selv om kirken kunne genåbne i juni, var der mange, som ikke vendte tilbage. Fra juni til december viste det sig i stedet, at 40 % af kirkens 1000 medlemmer deltog i de fysiske gudstjenester, mens 60 % fulgte med online.

Til julegudstjenesterne deltog flere – men procentuelt var billedet det samme. En lignende situation gentager sig nu i 2021.

– Vi må tænke over, hvad dette faktum betyder for alle kristne kirker, når det gælder online tilbud, fastslår Kelly Williams.