Fra lov til nåde med Jesus i centrum

REN er en meget relevant bog, den egner sig fint til en studiegruppe om, hvordan loven fører frem til nåden i Kristus, og hvordan det hænger sammen med Gud som kærlig og omsorgsfuld. Det er ikke et enten eller, Jesus er omdrejningspunktet. Bagerst i bogen er gode spørgsmål til, hvad loven betyder for, at nåden får indpas ved at se på begyndelsen.

Lovens forløbere

Forfatteren skriver:”at forholdet mellem loven og nåden ikke er sekundært i vor relation til Gud”. En bedre forståelse giver indsigt i selve historien om frelse. Det hele hænger sammen – både nåde og lov med Guds kærlige hensigt og karakter som beskrevet og åbenbaret i Biblen.

Flere spændende afsnit beskriver tiden før Moseloven under Abraham og de omliggende landes lovpraksis. Det fører igennem de gamle pagter, lovens indhold og betydning op gennem tiderne frem til Jesu tid, hans brug af ordet ”dom” og dens forståelse i forhold til loven, som Jesus ikke forkaster, men udvider og opfylder.

Det handler om, at intet menneske i egen kraft kan holde Moseloven og dens intention, derfor må man tage til sig, at Guds rige er nær og omvende sig.

Jesus underviser datidens skriftlærde om dette, men de havde svært ved at forstå det, de ville ikke give slip, de søgte ikke æren i Gud, men i egen anseelse, skriver forfatteren.

Vendepunktet sker ved det sidste måltid, påskemåltidet med disciplene, hvor Jesus indstifter den nye pagt.

Jesus og profeterne

Den nye pagt er varslet af profeterne i Det Gamle Testamente. Hebræerbrevet uddyber forholdet mellem den gamle og den nye pagt. Paulus som kompetent skriftlærd forklarer, hvordan loven skal forstås med fokus på Guds offer, Jesu død, om retfærdighed, forsoning, og Paulus fortolker, hvordan det hænger sammen i Romerbrevet.

Mange har kæmpet med at forstå det lige fra Martin Luther og frem til i dag. Denne bog viser, at hele Biblen skal læses, hvis man vil forstå det svære i lov og nåde, Jesu død og stedfortrædende tjeneste samt menneskers gensvar på det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forfatteren skriver indsigtsfuldt om de misforståelser, der hersker om synd og fordømmelse, bekendelse og renselse. Det er vigtigt at forstå forsoning med Jesus, blive sat i frihed – også fra selvfordømmelse, Helligåndens virke og vejen fra Adam til Jesus som selve nåden og et liv uden fordømmelse.

Lis Marie Hollendsted
REN – fra lov til nåde
157 sider. 149 kr.
Forlaget C-RESSOURCE
Forhandler: artos.dk