Midt i sorgen kom løftet om Helligånden

Af Josef Kristensen. Tidligere frikirkepræst, nu leder af ’House of Mercy’ på Cypern

Når Jesus, lige før sin bortgang, gav løftet om, at Helligånden ville komme, var det i en kontekst af forudsigelser med fremtidige lidelser for den troende. Sorgen havde allerede fyldt disciplenes hjerter, da Jesus sagde: ”Nu går jeg til Ham, som har sendt mig.” (v.5)

Tre og et halvt års vidunderligt nærvær med Jesus var for disciplene kommet til sin afslutning.

Disciplene havde allerede set opfyldelsen af Jesu tidligere forudsigelser, at Jesus selv skulle lide og dø, men opstå igen. Det var sket nøjagtigt, som Han havde forudsagt, og efter sin død havde Han vist sig for flere af disciplene ved forskellige lejligheder.

Jesus havde allerede i kaptitel 15 forberedt disciplene på forfølgelse og lidelse.

”En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer”. (15:20)
Samtidig havde Jesus også forudsagt, at ”Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig.” (15:26)

Disciplene fik tilmed løftet om, at de også skulle vidne om Jesus, ”for I har været med mig fra begyndelsen.” (15:27)

Teksten i kapitel 16 var skræmmende med udelukkelse af synagogerne, ja endog forfølgelser og død. Hvis ikke Hjælperen var kommet, ville livet have været umuligt for den troende.
Livets realiteter for den troende kan undertiden være smertefyldte

Vi ved, fra både det Ny Testamente og fra historien, at opfyldelsen af Jesu ord for disciplenes vedkommende blev en realitet. Helligånden kom som lovet på pinsedag, og martyrdød og forfølgelse blev ligeledes en realitet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Disciplene fik kraft til at være Jesu vidner, og evangeliet er, til trods for forfølgelser, trofast blevet forkyndt i generation efter generation helt op til i dag. Jesu afsluttende ord i kapitel 16: ”Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden”, er stadigvæk sande og gældende.

Vi kan stole på løfterne

Vi har i Danmark endnu ikke haft megen forfølgelse. Vi lever endnu i et land med vidtstrakte friheder til at forkynde evangeliet i ytringsfrihedens navn. I min og min hustrus tjeneste de sidste mange år i Mellemøsten er det andre regler, der gælder.

I skrivende stund får vi en besked om at bede for en gruppe kvinder, som lige nu mødes for at tilbede og ophøje Jesus i en af de nationer, vi er involveret i. Midt i forfølgelser er løftet om Helligåndens nærvær en realitet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Troendes livsvilkår i forskellige verdensdele er forskellige, men løftet fra Jesus om at Talsmanden, Helligånden, vil komme, er det samme. Vi kan, ligesom disciplene, stole på løfterne.

Der er mange ”såkaldte sandheder” i den tid, vi lever i, men i Ordet kan vi finde fortrøstning om, at ”når Han kommer, Sandhedens Ånd, skal Han vejlede jer i hele sandheden; for Han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad Han hører, skal Han tale, og hvad der kommer, skal Han forkynde for jer.” (16:13)

Daglig læsning i Bibelen giver os mulighed for ved Helligånden at blive vejledt til hele sandheden.

Vi kan stole på løftet om, at Helligånden vil være os nær midt i trængslerne.

Han er nær hos os

Jesus er i øjeblikket ved Faderens højre hånd i Himmelen. Men Jesus er også nær, ved Helligånden, hos os som tror. Det meste af tiden vandrer vi i tro uden at føle meget, men Han er her, som Han har lovet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han er hos os, som løftet siger. Der er tidspunkter, hvor vi oplever Hans nærvær meget mærkbart. Midt i sorg, trængsel, afsavn og sygdom og svære situationer kan vi opleve Hans nærvær, så freden i vores hjerter kan overvinde al ufred i denne verden.

Løftet er gået i opfyldelse, og Helligånden, Hjælperen, er her nu med trøst til den, som beder, venter og stoler på Ham. Helligånden vil dagligt give os visdom til at leve til Hans ære – indtil Han kommer tilbage…

Søndagens tekst: Joh. 16, 5-15

Helligåndens opgave

5Nu skal jeg snart tilbage til ham, der sendte mig, og ingen af jer spørger mig længere, hvor jeg går hen.

6 I er fyldt af sorg og uro på grund af det, jeg har fortalt jer, 7 men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer, at jeg går bort. Kun hvis jeg går bort, kan Vejlederen komme til jer, og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer.

8 Når Helligånden kommer, vil han afsløre folks forkerte opfattelse af synd, retfærdighed og dom.

9Deres synd er, at de ikke tror på mig. 10Det er retfærdigt, at jeg går til Faderen, og I derfor ikke længere kan se mig.

11 Dommen består i, at denne verdens fyrste er dømt.

12 Jeg har stadig meget at sige jer, som I ikke kan forstå endnu.

13 Men når sandhedens Ånd kommer, vil han vejlede jer til hele sandheden. Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det, han hører mig sige, vil han give videre til jer, og han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer.

14 Han vil ophøje og ære mig ved at tage imod det, jeg giver ham, og derefter åbenbare det for jer.

15 Alt, hvad Faderen har, er også mit. Det er derfor jeg siger, at Helligånden vil tage imod det, jeg giver ham, og åbenbare det for jer.

Teksten er fra bibelen på Hverdagsdansk.