Guds plan for kvinden

Efter at den havde ligget i alt for lang tid, gik jeg i gang med Bruno Knutzens (BK) seneste bog ”DET STORE SVIGT”. Og det er ikke noget dårligt bekendtskab. Tværtimod.

Dragen – Djævelen – er vred på kvinden. Der er BKs grundtese. Med udgangspunkt i Åbenbaringsbogen kapitel 12, vers 7 beskriver han det svigt, der er opstået siden skabelsen.

Et svigt, som bare er vokset og taget til, indtil det er en fast del og forståelse i samfundet og desværre også i kirken. Dragen/Djævelen er vred på kvinden, og derfor ”langer han ud” efter hende.

Vi – kirken – har ladet os indrulle i denne vrede og kamp. Det gælder ikke bare ledere eller mænd, men hele kristenheden, som er gennemsyret af skævheden. Hele Kristi legeme ligger under for den.

Mænd og kvinder tillige. Dette har svækket og stækket kirken i mere end 1.800 år. Dermed har vi ladet halvdelen af Guds menighed i stikken og uden for den tjeneste, den kunne have udført. Det er DET STORE SVIGT.

En bibelvandring

Bogen gør sig ikke primært teologisk. Det er mere en ”Bibelvandring” gennem de gængse skriftpassager, som bruges i debatten på temaet. BK problematiserer den almene forståelse af disse og gør op med, ja nærmest imod, vores traditionelle og fastlåste tanke, teori og teologi.

BK tager nogle enkle eksempler, som om ikke andet må skabe undren. Han fremhæver den danske oversættelse af Romerbrevet 16:7. Her er Junia, som det kommer fra grundteksten, blevet til Junias.

Et skift fra hunkøn til hankøn. Dette ovenikøbet på trods af, at navnet Junia var et almindeligt kvindenavn i datiden … og Junias i hankønsform ikke eksisterer. Hvorfor denne ændring?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Junia var i den første kirke en anerkendt apostel, jf. bl.a. kirkefader Chrysostomos. Hvorfor denne ændring? En slåfejl eller ”salamimetode”.

Et andet eksempel er, når vores oversættere vælger at oversætte ordet ”tjener” til ”menighedstjener”, når det gælder kvinder. Det passer åbenbart bedre ind i vores forståelse generelt. (Egen kommentar: Ironisk nok.)

Slangens konspiration

BK går så langt som at kalde “DET STORE SVIGT” for en konspiration mod kvinden af djævelen selv. Og dermed et angreb på Guds plan om at frelse mennesker og til skade for Guds menighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En konspiration, et svigt, som vi i det store hele upåagtet har accepteret og tilladt. (Egen kommentar: Vi er end ikke standset op og har undret os over de skævheder og de sår, vores forståelse har medført.

Vi har ikke spurgt: ”Er der noget galt her ?”). På den måde har vi, og andre før os, medvirket i ”slangens konspiration”. Alt sammen for at dække og skjule for os: Dragen er vred.

Absolut læseværdig

Bogen er absolut læseværdig. Både til at rokke ved vores forståelse, bekræfte den eller endnu bedre: afsløre det svigt, der har varet alt for længe. Jeg har det lidt, som en af bogens anbefalere skriver: “… efter at have læst den, oplever jeg mig oplyst og udfordret i mit syn på emnet”.

Man skal ikke lade sig snyde af størrelsen. Bogen er let at gå til, flydende skrevet og med overkommelige kapitler.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Man kan vælge at læse den i ét hug, eller man kan læse den med større eftertanke. Jeg synes, den fortjener det sidste.

Jeg kan lide BKs vægtning af personlig vandring/proces. En af de ting, som jeg finder meget klædeligt er, at BK ikke er bange for at indrømme sine egne svigt og det, han selv har været en del af.

Mest af alt kan jeg høre BKs længsel, smerte, hjerte for kvinden og det, hun gennem århundrederne har måttet opleve: “DET STORE SVIGT”.
Bogen har min varmeste anbefaling.

Bruno Knutzen: Det store svigt – En øjenåbner om konspirationen mod kvinden og Guds oprindelige plan for hende
216 sider. 250 kr. Aponet.dk