50 år med præster i Forsvaret

Sognepræst Peter Kiel Nielsen fra Vejen Kirke har siden 2008 været udsendt som Forsvarets flyverpræst på flere kortere besøg samt seks gange a 1-3 måneders varighed. Arkivfoto

I 1971 indførte man ordningen med værnspræster i Forsvaret. 50-års jubilæet blev fejret i Holmens Kirke den 25. maj.

En værnspræst er en folkekirkepræst, hvis særlige opgave er at varetage kirkelig betjening af medlemmer i de militære værn. Der findes feltpræster, som er ved fodfolkets side, orlogspræster på skibene og flyverpræster, der betjener Flyvevåbnet. Ofte er det sognepræster, der har orlov fra deres embede for at udføre disse hverv.

Dronning Margrethe deltog i festgudstjenesten i Holmens Kirke. Foto: Kongehuset

Værnspræsternes opgave er at være både rådgivere og fortrolige samtalepartnere for soldaterne.

Det er også præsternes opgave at afholde gudstjeneste ved særlige lejligheder, fx til jul, og være en del af underretter-teamet, der giver besked, hvis en soldat er faldet i international tjeneste.

Festgudstjeneste i Holmens Kirke

Værnspræsternes 50-års jubilæum blev markeret med en festgudstjeneste i Holmens Kirke den 25. maj. Her deltog 90 værnspræster sammen med Dronning Margrethe, 7 biskopper, kirkeministeren, forsvarsministeren, forsvarschefen, værnscheferne fra Hæren, Flåden, Luftvåbnet og Hjemmeværnet, provsterne for Forsvarets tre værn og 27 øvrige indbudte gæster.