Dronningen af bibelsk arkæologi er død

Eilat Mazar brugte Bibelen i arbejdet med udgravninger i Israel.

Arkæolog Eilat Mazar arbejdede ”med Bibelen i den ene hånd og redskabet i den anden”. Her fremviser hun en 1400 år gammel guldskat. Foto: Ouria Tadmor

Den kendte israelske arkæolog Eilat Mazar (64) døde den 25. maj. Hun mente, at arkæologiske udgravninger i Israel bekræfter Bibelens fortællinger. Og hun troede, at Pagtens Ark befinder sig et sted under Tempelpladsen.

Historiske beskrivelser

– En af de mange ting, jeg lærte af min bedstefar, var at stole på de bibelske tekster.
Det handler om at fordybe sig i teksterne igen og igen, for de indeholder genuine historiske beskrivelser, skrev Mazar ifølge Times of Israel.

Avisen Haaretz skrev, at hun mente, at de arkæologiske fund støtter Bibelens fortællinger. Ikke alle var helt enige med hende, men hendes arkæologiske fund og ti bøger, de fleste fra centrale dele af det bibelske Jerusalem, aftvang stor respekt.

Med bibel og skovl

– Jeg arbejder med Bibelen i den ene hånd og redskaberne i den anden. Bibelen er den vigtigste historiske kilde, og derfor kræver den speciel opmærksomhed, sagde Eilat Mazar ifølge Jerusalem Post.

At Mazar benyttede Bibelen i sit arbejde, gjorde hende populær blandt kristne zionister.

Fund med bibelske navne

Det vakte opsigt, da Mazar argumenterede for, at hun havde fundet det, som kan være grundmuren til Davids palads. Det ligger i «Ir David» (Davids by). Stedet er tilgængeligt, og turister kommer for at se stedet, hvor udgravningerne startede i 2005.

Nedenfor Hulda-portene afdækkede Mazar det, hun kaldte mure og tårn fra kong Salomo, Davids søns tid. Der er blandt andet fundet melkrukker fra denne tid. Den arkæologiske park blev åbnet i 2011.

Eilat Mazar fandt et segl med navnet på kong Hizkija fra det 8. århundrede i en køkkenmødding i Jerusalem. Fundet blev gjort på Ofel-højen neden for Hulda-portene. Se 2. Kongebog 18.

Mazar fandt også et segl med indskriften «Tilhører kong Hizkija, søn af Ahaz, konge af Juda». Hizkija var konge i Jerusalem, og fundet er med til at bekræfte Bibelens historie.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En anden gang klarede Mazar at tyde navnet «Jukal». Hun spekulerede på, om det kunne være et bibelsk navn og slog op i et bibelleksikon. I Jeremias 37,3 står der: «Og kong Zidkija sendte to mænd, nemlig Jukal, søn af Shelemja, og præsten Zefanja, søn af Ma’aseja, hen til mig med følgende anmodning: ”Vær venlig at bede til Herren, vores Gud, om at redde os”.»

Eilat Mazar har også fundet navnet Gedalja, søn af Pashur, som er nævnt i Bibelen.
I 2018 fandt Mazar et segl, hvor der står ”tilhører Jesaja” og nedenunder står der ”profet”. Nogle mener, at dette ikke er et lige så sikkert bevis som kong Hizkija, men debatten blandt arkæologer er altid skarp.

Guldskatte

Eilat Mazar har også fundet guldskatte, fx 50 guldmønter fra tiden for den persiske erobring af Jerusalem for 1400 år siden. På en af guldmedaljonerne er der et billede af en menora, den syvarmede lystestage. Men det største «guld» er nok det, som bekræfter Bibelen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Eilat Mazar har samarbejdet med kristne, og de har også været med til at grave og dække de store udgifter, der er forbundet med at grave i fortiden.

Arabisk modstand

Det arkæologiske fund, som de fleste venter på, er fundet af Pagtens Ark. I et interview på Youtube med Eve Harow fortalte Eilat Mazar, at hun troede, at Pagtens Ark er gemt i området på Tempelbjerget. Der er mange store cisterner og gemmepladser der, men på grund af arabisk modstand kan man ikke komme til at undersøge stedet.

Mazar var blandt de få modige arkæologer, som talte stærkt imod muslimernes udgravninger i Salomos stalde på Tempelpladsen. Muslimerne brugte traktorer i stedet for små spader og børster på antikviteterne, som blev dumpet.

Israelerne opsamlede sand og grus, som blev sigtet gennem vand. Det var fund, som igen bekræftede jødernes historie på Tempelpladsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Berømt familie

Eilat Mazar er tredje generation i en arkæologfamilie. Hun var kun 11 år gammel, da hun kom med sin bedstefar, professor Benjamin Mazar, som foretog udgravninger omkring Vestmuren efter seksdageskrigen i 1967. Benjamin Mazar var rektor for Det Hebraiske Universitet og en af grundlæggerne af israelsk arkæologi.

Eilat Mazar var enke og havde en datter og fire sønner.

– Jerusalem græder en tåre i nat. Måtte dit minde være til velsignelse, min veninde, Jerusalems datter, som kæmpede for vor ret til at leve, bygge, grave og afdække Jerusalem, skrev viceborgmester Aryeh King.