Ny bestyrelse og formandsskifte i Kristelig Sygeplejeforening

Nina Kjær Jensen

Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS) har efter landsmødet konstitueret sig med en ny formand. Pensioneret demenssygeplejerske Nina Kjær Jensen fra Aalborg afløser Grete Schärfe, der ikke ønskede at genopstille efter mange år som formand.

Bestyrelsesmedlem Miriam Skjærbæk Kobbervedt Mortensen har fået bevilliget orlov indtil april 2022. I hendes sted er indtrådt Kirsti Skov Kjeldsen, der fungerer som næstformand i perioden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Britta Eckhardt og Louise Beinthin.