Forstanderskift i Vendsyssel

Menigheden tog imod den nye forstander Simon Jacobsen med familie og samtidig blev der taget afsked med Erik og Lis Rugholm

For Kirken i Kulturcenter Vendsyssel var den første søndag i august en særlig dag.

Der sagde menigheden farvel til deres præstepar gennem 13 år, Erik og Lis Rugholm. Samtidig blev menighedens nye præstepar Simon og Marie-Lee Jakobsen og deres 3 børn budt velkommen.

140 mennesker var samlet til en festdag i kirken, hvor der, foruden gudstjeneste, blev budt på helstegt pattegris, kaffe og hygge. Børnene startede gudstjenesten med at komme med flag og var med til at skyde den store festdag i gang.

Den afgående forstander Erik Rugholm har sat sit præg på kirken i de år, han har været der. Han har bl.a. været med til at bygge den nuværende kirke, som bruges til meget andet end kirke. Derfor også navnet Kirken i kulturcenter Vendsyssel.

Simon Jakobsen, 33 år, er ny forstander. Han kommer fra en stilling som præst i Aalborg Citykirke, hvor han har været i 10 år. Nu er han og familien klar til alt det nye, som venter i Vendsyssel. Simons ønske for menigheden er, at de altid må være villige til at lære af hinanden og støtte hinanden, som en familie gør, som han sagde i sin velkomsttale.