Formidabel bog om Søren Kierkegaard

Lad det være sagt med det samme: Anders Kingos bog ”Søren Kierkegaard og herrnhuterne” er noget af det bedste, jeg har læst – ikke bare om Kierkegaard, men i det hele taget.

Bogen er opdelt i tre hovedafsnit, hvor første del er en baggrundsindføring i pietismen og til herrnhuterne og en introduktion til Kierkegaards opvækst i et herrnhutisk hjem.

Anden del er en grundig indføring i Kierkegaards tænkning, mens tredje del ser på, hvordan Kierkegaards forhold til den herrnhutiske kristendom kommer til udtryk i hans forfatterskab.

Kort skitseret er Kingos hovedpointe, at Kierkegaard formidler et før-moderne budskab ind i en moderne tid. Med det mener han, at Kierkegaard gennem hele sit forfatterskab bygger på den grundpræmis, at der på forhånd er givet et absolut, en sandhed, som man ikke kan tænke sig til – Gud! I moderniteten er sandheden derimod blevet ”privatiseret”. Dvs. Gud er ikke længere det absolutte, hvorudfra alt andet skal ses og forstås.

Mennesket er kommet i centrum, men dermed er det også kommet til at bære et tungt ansvar og en ubærlig byrde, som det kun bliver fri sat fra, hvis det får absolut uret overfor den absolutte – og bliver en synder.

Forskellen mellem en før-moderne og en moderne kristendoms- og livsforståelse sidestilles med forskellen på ånd og kød. Kingos pointe er her, at pietismens og herrnhuternes har overtaget en moderne, subjektiv tilgang til troen. Den er dermed kødelig, mens Kierkegaards tro og formidling af troen altså er før-moderne og dermed åndelig.

Anders Kingo er sognepræst i Helsingør og forfatter til nu syv bøger.

Som Kingo formulerer det: ”Ægteskabsindgåelse med tidsånden ælder øjeblikkeligt. Hvorimod evigheden bestandigt forynger” (s. 376).

Udover at have en enorm viden om Kierkegaard, har Kingo en særlig evne til at udtrykke sig særdeles præcist teologisk. Samtidig er hans stil, som er levende fortællende, med til at gøre læsningen til en nydelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Dertil kommer en pædagogisk evne til at gøre svært tilgængeligt stof tilgængeligt for en bredere læsekreds, uden af den grund at give køb på kvalitet og indhold i det formidlede.

Emnet – Kierkegaards forhold til sit herrnhutiske ophav – kan umiddelbart forekomme snævert og for en snæver læsekreds. Men Kingo formår at gøre bogen relevant for enhver kristen, der mener det alvorligt.

Han kommer således godt rundt i Kierkegaards forfatterskab og tankegang. Det bliver med andre ord en særdeles anbefalelsesværdig bog til indføring i og åbning indtil Kierkegaards forfatterskab. Derudover er bogen i ordets dybeste forstand opbyggelig og trosstyrkende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Anders Kingo: Søren Kierkegaard og Herrnhuterne
393 sider. 289 kr.
Forlaget Fønix