At få en bolig er ikke nok

Det er vigtigt at se på årsagen til, at folk bliver hjemløse, fx misbrug, manglende netværk og psykiske problemer, siger Blå Kors’ generalsekretær Christian Bjerre.

Regeringen har netop udsendt et hjemløseudspil, der lægger op til, at hjemløse hurtigst muligt skal ud i egen bolig. Blå Kors Danmark bifalder initiativet, men er bekymret for, at for mange vil havne i egen bolig uden den nødvendige støtte.

Regeringen fremlagde mandag den 25. oktober et hjemløseudspil, der – med udgangspunkt i det såkaldte Housing First-princip – lægger op til at afskaffe hjemløshed gennem blandt andet flere billige boliger og øget støtte i borgernes eget hjem.

Det er gode takter, mener generalsekretær i Blå Kors Danmark, Christan Bjerre, som dog havde håbet på lidt flere detaljer i udspillet:

”Det er supergodt, at regeringen har ambitioner om at gøre noget ved hjemløseproblematikken, men vi kunne godt have ønsket os et mere konkret udspil, så vi bedre kan vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig,” siger generalsekretær i Blå Kors Danmark, Christian Bjerre.

Nødvendig bostøtte

Christian Bjerre er særligt bekymret for, om den store opmærksomhed på at få den hjemløse i egen bolig bliver på bekostning af den nødvendige bostøtte.

”Det er vigtigt, at man ikke bare bliver placeret alene i sin nye bolig, uden der bliver taget hånd om årsagerne til, at man blev hjemløs – om det så er misbrug, manglende netværk eller psykiske problemer.
Det er enormt vigtigt, at den nødvendige støtte rent faktisk bliver tildelt den enkelte borger, ellers viser erfaringen, at de desværre alt for ofte ender på gaden igen og tilbage i de udfordringer, som var hele årsagen til hjemløshed,” siger Christian Bjerre.

Blå Kors for frit valg

Blå Kors er en af de organisationer i Danmark, som driver bosteder og herberger for hjemløse. Her har man gode erfaringer med netop tilbud om støtte i eget hjem efter endt ophold.

”For mange er det helt afgørende for at kunne blive i sin bolig, at der er nogen, som kommer hjem og hjælper med for eksempel økonomi og praktiske ting i hverdagen. Flere af vores tidligere beboere fortæller, at besøgene har hjulpet dem med at fortsætte den gode udvikling og for eksempel holde sig ude af misbrug og andre problematikker,” fortæller Christian Bjerre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Erfaringen hos Blå Kors er også, at det har stor betydning, at den eller de medarbejdere, som skal agere bostøtte, kender personen i forvejen. Håbet er derfor, at der med det nye hjemløseudspil bliver lagt op til frit valg i forhold til, om det er kommunen eller civilsamfundet, der skal hjælpe med støtte i hjemmet:

”Vi mener, man skal have mulighed for selv at vælge sin bostøtte. Ellers risikerer man at smide alle de gode relationer og det gode arbejde, som man har opbygget med personalet på et herberg, ud med badevandet. Mange har i forvejen mistet tilliden til systemet og de mennesker, der er omkring dem, så det vil betyde, at man skal begynde helt forfra med at etablere en god og tryg relation, hvis man får en kontaktperson,” siger Christian Bjerre og tilføjer:

”Det er desværre sådanne eksempler, der er alt for mange af. Historier om udsatte borgere, der gang på gang får en ny kontaktperson og så skal begynde mere eller mindre forfra igen.”


Artiklen fortsætter efter annoncen: