Handy guide til GT

Nicolai Winther Nielsen er professor i Gammelt Testamente og har igennem de seneste godt 20 år opbygget et relevant studiemateriale, hvori han kommer omkring hele det Gamle Testamente (GT).

Nicolai Winther Nielsen fortæller om det GT, at det udgør 78% af den bibel, som vi har. Det var den hellige skrift for både Jesus og hans disciple og grundlaget for den første kirke. Det er derfor også rimeligt, når forfatteren insisterer på at læse GT, som tekster, der ligger som grundlag for NT.

Og her bliver det selvfølgelig rigtig interessant, fordi han som mangeårig underviser på Bibelinstitutet og Menighedsfakultetet, taler ud fra en overbevisning om, at Bibelen, inklusiv GT, er åbenbaringstekst.

Når man læser GT som mere end blot historiske og litterære kilder til Israels historie, så får man øjnene op for, hvordan det var Jesus og disciplene forstod disse.

GT er i den henseende profetisk litteratur, uanset om det er Mosebøgernes gennemgang af loven eller de historiske skrifters skildringer af det udvalgte folks vandringer med og væk fra den Gud som kalder på dem.

Samtidig er styrken i denne guide, at forfatteren har arbejdet ud fra ”less is more” -princippet, hvilket betyder, at han undlader lange akademiske forklaringer på forskellige videnskabsteoretiske ståsteder.

I stedet leverer han korte, præcise og overskuelige beskrivelser. Fx er Josva-bogens beskrivelse af erobringen af det forjættede land omdiskuteret, i den forstand, at der er meget forskellige forestillinger om tidsforløbet og måden det foregik på.

Forfatteren optegner derfor, på få linjer, de forskellige holdninger og angiver om der er historiske eller arkæologiske kilder, der understøtter den ene eller anden forklaring. Guiden giver en forståelsesramme, hvor kontekst og kultur tydeliggøres.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den bygger derfor også bro mellem læserens samtidsforståelse, og den tid hvor beretningerne finder sted. Det er selvfølgelig essentielt, fordi afstanden ellers kan gøre at læseren opgiver læsningen, fordi det er for langt væk fra nutidsdanskeren, at forholde sig til et samfund med flerkoneri, dyreofringer, blodige krige, voldsomme plager, heltedåd… osv.

GT slår tonen an til nogle gennemgående temaer: Syndens væsen, udvælgelse, loven som ramme, Guds løfter… Temaer som vi genkender i hele Bibelen. Nicolai Winther Nielsen har er skarpt blik for de centrale budskaber, hvilket giver læserne pejlemærker og fokuspunkter, når man selv kaster sig over studiet.

Samtidig er netop denne litterære læsning væsentlig, fordi mennesker til alle tider også har spejlet sig selv og deres samtid i forhold til bibelske temaer. Vi læser om lidelse hos Job, om at være fremmed hos Ruth, om rettidig omhu hos Josef osv. Alt sammen alment menneskelige tematikker, hvor Bibelens Gud samtidig er aktivt involveret i sin skabning, som han på intet tidspunkt har forladt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er derfor en guide til GT er på sin plads. GT er en værdifuld del af Bibelen, som sætter meget af NT og livet i perspektiv, vi må ikke glemme dette som kristne. Med guiden som brobygger, er der givet et godt redskab til den nysgerrige, som gerne vil have nogle kroge at hænge sin læsning op på.

Nicolai Winther-Nielsen: Læseguide til Gammel Testamente.
200 sider. 199,95 kr.
Forlaget KOLON