Teolkursus på MF med temaet ’Skabelse og Inkarnation’

Her ses Kristus, den inkarnerede Gud (med tæerne stikkende ud af billedrammen), som arkitekt og skaber af himmel og jord.

Spændingen – eller enheden mellem skabelse og inkarnation er tema for et teolkursus på Menighedsfakultetet den 18.-21. januar 2022. Kurset henvender sig til både præster, kirkeligt ansatte og alle andre interesserede.

– I teologien står Kristus i centrum. Men Skaberen virker også uden for teologien. Derfor inviterer vi også til foredrag om billedkunst og skønlitteratur, skriver Menighedsfakultetet.

Blandt underviserne er Knut Alfsvåg, professor i Systematisk Teologi ved VID vitenskapelige høgskole, Bodil Skjøtt, ex-generalsekretær for Israelsmissionen og cand. teol samt Jeppe Bach Nikolajsen, lektor/førsteamanuensis i Systematisk Teologi og Missionsvidenskab ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo.

Tilmeldingsfristen er mandag d. 3. januar 2022. Kursusdeltagerne finder selv overnatning. Ud over kaffe med brød tilbyder Menighedsfakultetet ikke forplejning, men henviser til nærliggende spisemuligheder.

Kursusleder er Leif Andersen, og Teolkurset foregår på Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N, www.teologi.dk, mf@teologi.dk.