Kampen for at være størst

Af Bent Skovhus Christensen. Sognepræst ved Sædden Kirke.

Kampen for at være størst har altid eksisteret. Helt fra Kain og Abel i Det Gamle Testamente til i dag.

I skrivende stund er Rusland gået i krig med Ukraine, fordi Putin gerne vil indtage landet og skabe et Storrusland. Også fordi de føler sig truet af en anden stormagt bestående at NATO-medlemmer.

Begge vil gerne være størst og stærkest og have anerkendelse for deres storhed. I den hjemlige andedam kæmper partier for at få mest indflydelse og selv inden for de enkelte partier er der magtkampe. De vil alle gerne være størst og have mest indflydelse. Nogle gange kan man få tanken, at politik handler om at holde sig mest ved magten frem for at være tjener for folket.

Disciplene misser pointen

Selv hos disciplene går det galt flere gange. Denne gang endda i forbindelse med FÆLLESSKABSMÅLTIDET NADVEREN. Jesus har lige markeret, at den største er den der tjener, da han inden måltidet vasker disciplenes fødder. Han viser dem altså dagens pointe: DEN, DER VIL VÆRE STØRST, SKAL VÆRE DE ANDRES TJENER.

Jesus viste det ikke bare ved at vaske disciplenes fødder, men ved at ofre sig totalt på korset. Ikke bare for disciplene, men én gang for alle til alle tider. Han valgte at dø for dig og mig på trods af, at han har alt magt i himlen og på jorden. Som den største blev han den mindste for din og min skyld. Ved troen har vi fået del i dette. Det er stort. Det er størst.

Kampen for at være størst har altid eksisteret blandt mennesker og lande. Helt fra Kain og Abel i Det Gamle Testamente, op gennem historien og til i dag.

Ikke ligegyldige

Det gælder alle, hvad enten man hedder Putin, Biden, er dronning, statsminister, direktør i en succesfuld virksomhed eller går rundt på gaden med en barnevogn, ikke med et barn, men med en sovepose, lidt tøj, lidt mad og hvad man ellers har fået skrabet sammen som hjemløs. For Gud er vi alle lige. Men ikke LIGE-gyldige. Vi er hver især værdifulde i hans øjne. Han elsker dig og mig overalt på jorden.

Derfor har han også kaldt os til at være tjenere med Jesus som forbillede. Til at udfylde den rolle, som Jesus havde i Israel, da han gik hernede på jorden. Nemlig at være noget for andre mennesker. Vi er kaldet til at være Guds forlængede arm i den verden, han elsker.

Det kan nogle gange føles som en byrde, som en mor engang sagde til sin dreng: Husk, vi er skabt til at tjene andre. Drengen: Hvad skal de andre så lave? Men at stå i Guds tjeneste er en velsignelse, når vi beder Gud give os udrustning til tjenesten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ambition og svigt

Disciplen Peter, som var med i denne diskussion om, hvem der var størst, har også på andre tidspunkter gerne villet være den, som stod lige under Jesus. Men han kom til at svigte Jesus i stor stil, da han senere samme dag fornægter Jesus tre gange efter at han havde svoret, at han aldrig ville fornægte ham. Efter tredje fornægtelse mødte Jesus’ og Peters øjne. Jesus sagde ikke: ”Hvad sagde jeg”.

Sådan som man eller kan få lyst til at sige, når man får ret. I stedet mødte han Peter med tilgivelsens og barmhjertighedens øjne. Hver gang vi falder, hver gang vi mislykkes med at være tjener for andre, hver gang vi svigter, ser Jesus også os med tilgivelsens øjne.

Vi er blevet arvinger

Jesus har været den ultimative tjener, for at vi kan få del i det største – Guds rige. Vi er blevet arvinger med Jesus, for at vi kan få del i det største. Men hver dag så længe vi lever i troen på Jesus Kristus er den største med os. Ham, som har al magt i himlen og på jorden. Og når den største er med os, så har vi del i det største.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi har fået Helligånden som vejleder på jorden. Helligånden må vi bede om hjælp til at være Guds tjenere i denne verden, som har så meget brug for os. Må Gud fylde dig med sin Ånd til din tjeneste som kristen der, hvor du er.

Søndagens tekst: Luk. 22,24-32

Lederskab i Guds rige

24 Disciplene diskuterede også hvem af dem, der var bedst egnet som leder.

25 Da sagde Jesus til dem: „Denne verdens magthavere hundser med dem, de har under sig, og selv en diktator ynder at kalde sig folkets velgører.


Artiklen fortsætter efter annoncen:26 Sådan skal I ikke opføre jer. De, der er ledere iblandt jer, skal være villige til at tjene dem, de er ledere for. De, som har højest rang iblandt jer, skal stå på lige fod med dem, som har den laveste rang.

27 Ude i verden er det sådan, at den, der bliver beværtet, er større end den, som tjener ved bordet. Men jeg er iblandt jer som den, der tjener.
28 I har trofast stået sammen med mig i mine prøvelser.

29 Med den autoritet, som min Far har givet mig, lover jeg jer nu, 30at I skal få lov til at sidde til bords i mit rige, ja, I skal få lov til at sidde på troner og regere over Israels 12 stammer.”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk