Stor sejr for tros- og ytringsfriheden

I Finland er både politiker Päivi Räsanen og biskop Juhana Pohjola nu frikendt for anklager om hetz mod en folkegruppe.

– Jeg vil ikke undskylde for det, Bibelen siger, fastslår den finske politiker Päivi Räsänen.

Rigsdagsmedlem Päivi Räsanen og biskop Juhana Pohjola er frikendt i alle tiltalepunkter for hetz mod en folkegruppe, efter at hun udgav Romerbrevet 1, gav interview til radioen og lagde en pamflet fra 2004 om homofili ud på nettet. Dette er vedtagelsen fra Tingretten i Helsingfors i Finland.

Päivi Räsänen og Juhana Pohjola holdt pressekonference i Rigsdagen i Helsingfors onsdag eftermiddag.

– Jeg er meget glad. Jeg er taknemlig til Gud og alle, som har støttet os i denne proces. Retsafgørelsen var som forventet. Jeg ville have været chokeret, hvis resultatet var blevet anderledes. Jeg har forsøgt at forsvare ytrings- og religionsfrihed. Jeg håber, at ingen andre skal gå gennem en sådan proces, sagde Räsänen på pressekonferencen.

– Dommen er 28 sider lang. Den ser grundig ud og ta’r hensyn til begge sider. Den har medtaget internationale principper om trosfrihed, hvor de nøje har gennemgået det, jeg har sagt.

Politiet undrede sig – og lærte om forsoningen

– Processen har været lang. Næsten tre år. Det har optaget både min tid og politiets og anklagerens tid. Men jeg har glædet mig over, at det har været en mulighed for at pege på Bibelens lære og Jesu budskab om forsoningen. Processen startede med mit spørgsmål på Twitter til Finlands kirke. Der var et billede fra Romerbrevets 1. kapitel. Min bekymring var, at kirken lærer i modstrid med Bibelen. For her er det også tale om menneskers frelse.
Politiet kunne ikke se, at jeg havde gjort noget forkert. Det gjorde statsanklageren derimod. Under processen har jeg siddet til afhøring på politistationen. Man har spurgt mig om, hvad der er budskabet i Romerbrevet og hvad synd er. Politiet spurgte, om jeg inden to uger vil fjerne det, jeg skrev. Jeg svarede, at jeg ikke ændrer noget eller giver nogen undskyldning på vegne af Paulus og hans lære. Retsvedtagelsen gælder alles ret til at udtrykke sig frit.
Der var i anklagen mange påstande om ting, som Räsänen ikke har sagt. Retten fandt, at disse påstande ikke var rigtige. Räsänen er glad for, at de falske anklager mod hende nu er borte. Hun påpegede videre, at hun har citeret bibelsteder.

Alle mennesker har værdi

– Anklageren fremførte under retssagen en påstand om, at mit syn er kendt som en doktrin, der kan sammenfattes som ”elsk synderen – had synden”. Denne lære syntes anklageren i sig selv var stødende og krænkende for menneskeværdet, fordi menneskets handlinger ifølge anklageren ikke kan skilles fra menneskets identitet. Den påstand vil jeg tage op her, fordi den strider mod både det kristne menneskesyn og sund fornuft.
Anklageren forsøgte ligesom at fornægte kernen i Bibelens lære, læren om lov og evangelium. Gud har skabt alle mennesker i sit billede, lige værdifulde, men ifølge Bibelen er alle mennesker syndige – men ingens menneskeværd formindskes på grund af synd. Og i hele kristendommens mest centrale hændelse, i korsets forsoningsværk, ser vi, at Gud hadede synden så meget, at Jesus måtte dø, men at Han samtidig elskede mennesker og verden så højt, at Han gav sin eneste Søn for at dø for vor synd.

Anklageren rettede sin anklage mod kernen i Bibelens lære, sagde Räsänen.

– Jeg har fået hundrede tusinder støttebudskaber. Fra hele verden er der budskaber om, at man beder for mig og hele Finland, sagde Päivi Räsänen, som her ses på pressekonferencen i Helsingfors. (Skærmklip fra Yle)

Stor international støtte

– Anklageren mente, at jeg må tro, hvad jeg vil, men jeg må ikke udtrykke det. Ifølge FNs menneskerettigheder har mennesker og grupper trosfrihed. Nu er jeg glad og lettet. Jeg håber, at anklageren er tilfreds med dette. Om nødvendigt er jeg klar til at forsvare tros- og ytringsfriheden videre, også i Europas menneskerettighedsdomstol. Den internationale interesse har været stor. Jeg har fået hundrede tusinder støttebudskaber. Fra hele verden er der budskaber om, at man beder for mig og hele Finland. Dette er en vigtig dom for folk, som tror på Bibelen, men også for ytringsfriheden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Hvis vi var blevet dømt, havde vi været i en virkelig vanskelig situation. Hvis vi var blevet dømt for at citere Bibelen, ville det blive vanskeligt at sprede den, sagde Päivi Räsänen.

– Jeg har taget denne proces, som om den kom fra Guds hånd, fastslog hun.

– Det ville være imod retsstatens principper, hvis man ikke kunne forkynde om Bibelens lære om seksualitet, sagde biskop Juhana Pohjola på pressekonferencen.

Efterkristen tid

Også biskop Juhana Pohjola talte på pressekonferencen: – Nu er vi frikendt for alle anklagerne. Dette er ganske historisk. Jeg har aldrig hørt, at en pastor skulle i retssalen, anklaget for hadtale. Hvis anklagerne var gået igennem, ville det have ramt alle kristne samfund og deres lære om seksualitet. Hvis man ikke skulle kunne lære og forkynde om dette, er det imod retsstatens principper, sagde biskoppen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Det store spørgsmål var, om Bibelens lære om ægteskab mellem én mand og én kvinde skal begrænses. Det handler om ytrings- og trosfrihed. Selv om nogen oplever det som stødende, så må det tillades i samfundet.
Jeg er lettet. Men vi er rede til at gå hele vejen. Dette er ikke et kulturelt anliggende, men en dyb, åndelig sag, som angår en kristen kirke i et europæisk samfund i forandring. Det kristne syn har været flertallets syn, men nu bliver vi en minoritet. Begynder man nu at gøre os tavse i det offentlige rum? Vi har spredt pamfletten på hjemmesiden siden 2012. Jeg sagde, at jeg vil ikke vil fjerne den. Vi har ret til at udgive dette, sagde Pohjola.

Ny retssag

Retten sagde, at staten skal dække sagsomkostningerne for Räsänen og Pohjola. For Räsänens del er det næsten 50.000 euro og for Pohjola 12.000 euro. Rigsanklager Raija Toiviainen sagde til Hufvudstadsbladet, at hun sandsynligvis vil anke sagen videre til hovretten (landsretten). Beslutningen skal tages i løbet af denne uge.