Missionsforbundet fejrede nyt navn på Sommerstævne

En propfyldt sal fejrede, at forbundet af frie kirker fremover kalder sig Evangelisk Frikirke.

Ruth Cilwik (t.v.) fra kirkeledelsen trak nettet væk og slap de mange heliumfyldte balloner til vejs under sommerhimlen ved Lindenborg.

”Evangelisk Frikirke” benyttede sit sommerstævne sammen med Baptisterne til at fejre, at det tidligere Missionsforbund nu har skiftet navn og dermed markerer tydeligere, at det er en frikirke.

Beslutningen skete ganske vist den 28. august 2021 på et fælles møde i Grindsted for repræsentanter for de 21 menigheder. Men først nu markeres beslutningen på et sommerstævne. Det skete på en festlig eftermiddag mandag den 18. juli, hvor der var glimt og taler, og hvor man til sidst gik udenfor og sende en masse orange balloner til vejrs.

Også talerne var klædt i orange, og deltagerne fik alle udleveret et orange samtale-krus, som de kan benytte til selv at dele deres kristne vidnesbyrd med andre. For at skabe feststemning blev der skudt orange konfetti ud over den fyldte foredragssal på Lindeborg Efterskole. For den orange farve bliver en del af frikirkens image fremover.

Generalsekretær John Nielsen var iført orange, da han fortalte om frikirkens mindst 134-årige historie.

Former ændrer sig

– I dag siger vores gamle navn ikke det samme, som det gjorde i 1888, sagde generalsekretær John Nielsen.
Han og andre medlemmer af frikirkens ledelse gennemgik kort og humoristisk, hvordan formerne havde ændret sig, siden en vækkelse i Nordjylland for mere end 134 år siden førte til, at Det Danske Missionsforbund blev oprettet som et forbund af frie menigheder.

Opstod i Stenum, Thisted og blev stiftet i Aalborg

Faktisk er der lidt tvivl om, hvornår præcist frikirken opstod. Allerede før 1888 var de første menigheder af åndeligt vakte begyndt at samle sig. Det skete bl.a. i Thisted, hvor Kristine og Jens Jensen Maar var blevet omvendt ved Cathrine Juuls besøg i Thisted. Derefter begyndte han som prædikant og evangelist.

Og på gården Vanggaard udenfor Stenum var der allerede i 1848 opstået en husmenighed. En hjemvendt såret soldat fra krigen i 1848 medvirkede til en vækkelse på egnen. Efterhånden opstod der et løst samarbejde mellem menighederne, der blev kaldt Frimissionen, fordi man lagde mere vægt på mission og det åndelige liv end på læresætninger.

Gennem årene ændrede formerne sig, men man holdt fast i evangeliet. John Nielsen nævnte bl.a., at man på et tidspunkt havde succes med at holde udadvendte teltmøder, men at det ikke er en form, der fungerer i dag. Missionsforbundet samlede i år sammen med Baptistkirken tæt ved 1000 til deres fælles sommerstævne rundt om Lindenborg Efterskole.