Hvad skal vi gøre med Halloween…?

Halloween er faktisk oprindeligt en kirkelig højtid – som er kommet på afveje. Hvad gør vi?

Af Henri Nissen og Anne Manning Bibelunderviser, certificeret coach, Sdr. Hostrup.

Vi lever i en kultur, der gør et stort nummer ud af Halloween og tager for givet, at det bare er en sjov kulturel fest.

Fejringen giver en sjov mulighed for kostumekreationer og et stort slikforbrug. Men for mange kristne, især familier med børn, er spørgsmålet stadig: Skal vi som kristne fejre Halloween? Nogle deltager med fornøjelse i fejringen af Halloween. Andre beder imod det. Atter andre undrer sig over, hvad balladen går ud på.

Mange er i tvivl om, hvordan de skal gribe det an. Nogle tænker over, hvordan de kan tale om et kristent perspektiv uden at ’fornærme’ andre.

Halloween er ikke amerikansk

Mange tror fejlagtigt, at Halloween er en amerikansk festival, der eksporteres til resten af verden. Men tværtimod! Halloween blev importeret til Amerika af de keltiske irske druider, der immigrerede dertil. Halloween har sine rødder i Nordeuropa. Det originale keltiske navn ’Samhain’ betyder ’sommerens afslutning’.

Det er en 3-dages hedensk religiøs festival med flere spirituelle traditioner. Samhain fejrer de døde med en festival den 31. oktober og byder normalt på bål og kommunikation med de døde. Den afsluttes med en stor fest om natten fra den 31. oktober til den 1. november for at fejre afslutningen af høsten og indvarsle ”det mørke halvår”.

Da festen tidligere var afslutningen på høsten, omfattede den ofre fra høsten og kvæget. Det markerede årstidens ændring til vinter, fra dage med lys til dage med mere mørke. Med dette fulgte frygten for mørke og død, hvilket førte til ofre til guderne for at holde de mørke ånder væk.

Manglende deltagelse i 3-dages festlighederne blev antaget at ville resultere i straf fra guderne, normalt sygdom eller død. Dette fik de overtroiske til at skære grøntsager som kartofler og majroer til skræmmende ansigter for at skræmme de mørke ånder væk.

Fra kartofler til græskar

De keltiske irske druider troede, at adskillelsen mellem den fysiske verden og den åndelige verden ophæves under Samhain, hvilket tillader mere interaktion mellem mennesker og den åndelige verden, inklusive de døde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Da de irske druider flyttede til Amerika, opdagede de, at slutningen på høstsæsonens grøntsager var græskarret. Det var også mere tilgængeligt end majroer, som var blevet brugt til at fejre Samhain i Irland. Udskårne græskar så også meget bedre ud end udskårne majroer og kartofler. Græskarret vandt over den almindelige majroe eller kartoffel, og blev derfor valget til at fejre Samhain!

Fra Samhain til Halloween

Samhain fortsatte med at udvikle sig indtil omkring 609 e.Kr. Da kristendommen fik fodfæste i de hedenske samfund, forsøgte kirkelederne at omformulere Samhain til en kristen fest. Katolicismen var blevet statsreligion under romersk styre. Pave Bonifatius IV skabte ”Allehelgensaften”, der oprindeligt skulle fejres lige før sommer. Denne dag fokuserede på at fejre kristne martyrer og helgener, der havde ofret deres liv for troen. Ildfesterne i oktober og november sluttede dog ikke med dette.

Senere ønskede pave Gregor III at afskaffe den hedenske religiøse højtid uden at fornærme de mennesker, der fejrede den. Han flyttede derfor Allehelgens aften til efterårssæsonen, så den faldt sammen med Samhain. Navnet Samhain blev derefter ændret til Allehelgens aften, indtil festen endelig udviklede sig til Halloween, som vi kender det i dag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Halloween er simpelthen en sammentrækning af ”All Hallows Evening”. Ordet betyder ”Alle helgens aften”. Med tiden udviklede ordet og stavemåden sig til ’Halloween’. Ingen af de nye højtider gjorde op med de hedenske aspekter af fejringen. Den 31. oktober blev kendt som All Hallows Eve, eller Halloween, og indeholdt meget af Samhains traditionelle hedenske praksis, som de irske immigranter bragte med til Amerika.

halloween banner. halloween background. halloween day concept. happy halloween

Slik eller ballade

Ofringerne i Samhain kom fra frygten for mørke ånder og et forsøg på at formilde dem. På Halloween-aftenen stod døre og vinduer åbne, så de døde kunne komme ind og spise kager, der var blevet efterladt til dem. Selvom den hedenske festival Samhain blev ændret til den ’kristne’ Halloween, forblev mange af de hedenske skikke.

Samhains rituelle ofringer af mad og kvæg til guderne blev erstattet af tilbud om slik til dem, der bankede på dørene på Halloween-aften. Samhain blev også antaget at være en ond ånd, som kun kunne vækkes af magtfulde hekse. Dette er oprindelsen til heksekostumer til Halloween.

Under Samhain gik folk ud i mørket med forklædninger på, så de onde ånder ikke kunne genkende dem. Denne praksis blev konverteret til, at folk begynder at klæde sig i kostumer af onde karakterer under Halloween.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Moderne markedsføring

Der er ingen tvivl om, at Halloween er en af de mest salgbare og kulturelt populære festligheder i den vestlige kalender. Smarte markedsføringer bidrager til dens voksende popularitet. Udgifterne til Halloween i USA alene løb op til 10 milliarder dollars sidste år.

Kristne svar på Halloween

Som kristne må vi først forstå Halloweens historiske rødder. Lad os dernæst finde visdom til, hvordan man bruger denne viden til at fremme Guds rige. Dette efterlader kristne i en vanskelig situation. Det er tydeligt, at Halloween har rødder i en hedensk fest. På den ene side er der elementer af Halloween, der ser harmløse og sjove ud.

Men på den anden side indeholder Halloween skumle påvirkninger og fremmer en adfærd, som må bekymre alle familier. Hvad burde den kristne reaktion være? Det er vigtigt for kristne at studere, hvad Bibelen siger, bede om visdom og adlyde, hvad man ved er rigtigt.

Tre mulige reaktioner

Der er tre mulige kristne reaktioner på Halloween: En fuldstændig afvisning, en fuldstændig accept eller en genoprettelse af den oprindelige Halloween med Guds visdom. Ved at afvise Halloween fuldstændig, lukker vi døren for enhver mulig samtale. Vi kan gå glip af muligheden for at udforske, om folk overhovedet forstår, hvad de fejrer og hvorfor.

Og endnu mere vigtigt er det, at vi kan gå glip af muligheden for at dele vores tro med vores naboer og venner. Ved at acceptere Halloween, som den er nu, risikerer vi at åbne døren til mørkets åndelige verden, så den overvælder os. Ved at genoprette den oprindelige Halloween / Allehelgen, kan vi lukke døren for Halloween negative indvirkning og åbne døren for et positivt bidrag.

Vi kan lære, hvordan vi respektfuldt kan sætte egne grænser og holde kommunikationen åben om evangeliet. Gud ønsker trofast lydighed fra os på trods af vores omstændigheder. For kristne giver Halloween muligheden for at være et eksempel på trofasthed og lydighed i vores beslutningstagning.

En samtale-starter

Halloween kan være en god anledning til at tale om, hvorfor folk gør, som de gør. Dette kunne åbne op for nye muligheder for nye relationer og deling af vores tro. Fortsæt med at studere, bede og søge Guds visdom på dette emne. Følg dit eget hjertes overbevisning gennem Helligånden, så andre i denne svære tid kan se Kristus arbejde gennem dig.

Mere end nogensinde minder Halloween kristne om, at folk søger efter svar. Som kristne kan vi hjælpe med at guide andre til den sande kilde til kraft og overnaturlige gerninger.

Gennemtænk på ny

På trods af, at kirkeledere har forsøgt at omdanne den gamle hedenske fest til Allehelgensdag, så minder den moderne fortolkning af Halloween næsten ikke om noget, der er forbundet med kristendommen eller Bibelen. For nogle familier kan dette kræve, at de gennemtænker Halloween.

Disse diskussioner kan meget vel føre til en anden måde at fejre Halloween og Allehelgensdag på – eller lade være.. Bibelen advarer omhyggeligt kristne mod at deltage i hedenske skikke direkte eller indirekte.

Gør alt til Guds ære

Det vigtigste er, hvordan du har det med andre mennesker, og hvordan du repræsenterer Jesus over for andre. På Halloween, ligesom det er tilfældet med enhver anden tid af året, værdsætter Herren vores adfærd og relationer med andre, især dem, der endnu ikke er kristne. For at Herrens ord kan fortsætte med at vokse og sejre mægtigt, er vi nødt til at forblive trofaste og lydige mod Gud.

Herren ønsker trofast lydighed fra os. For kristne giver Halloween muligheden for at være et eksempel på trofasthed og lydighed. Hvorfor er vi her i denne verden? Er vi kaldet til at række ud til en verden for at repræsentere Kristus? Svaret er: Ja. Det er vi. I 1 Korintherbrev 10:31 skriver Paulus: ”…hvad du end gør, gør alt til Guds ære.”

Når jeg skal beslutte, om jeg vil deltage i Halloween, er et godt spørgsmål at stille: Kan jeg gøre dette til Guds ære? Uanset hvad du beslutter, så gør det til Guds ære!